Według informacji przekazanych przez portal o2, niedawno Cerkiew Ukrainy skierowała apel do Patriarchy Ekumenicznego. Jak się okazuje, sprawa dotyczy detronizacji patriarchy Cyryla I, który sprawuje obecnie rolę głowy rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Ważna prośba ukraińskich duchownych

Warto tutaj dodać, że patriarcha Cyryl I od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie nieustannie, oficjalnie popiera inwazję Rosji i głosi prokremlowskie poglądy. Z tego też powodu Cerkiew Ukrainy chce, aby duchowny został odsunięty od swojej funkcji.

- W końcu ten, którego ręce są we krwi ofiar rosyjskiej armii, którą on, rosyjski patriarcha, pobłogosławił za tę masakrę, nie może trzymać kielicha z Eucharystią i berłem pasterskim - zaznaczył Epifaniusz – prawosławny biskup Ukrainy.

Jakie kroki podejmie Patriarcha Ekumeniczny?

Jeśli faktycznie okaże się, że Patriarcha Ekumeniczny przychyli się do apelu ukraińskiej Cerkwi i Cyryl I zostanie odsunięty od pełnienia swojej funkcji, to może być to niezwykle bolesny cios dla Władimira Putina. Zdetronizowanie Cyryla I mogłoby oznaczać dalszy brak poparcia dla działań prezydenta Rosji, wśród rosyjskich duchownych.

Na ten moment Patriarcha Ekumeniczny nie odpowiedział na apel. Jakie kroki podejmie i kiedy zostaną one ogłoszone?