Jak odczytujemy w Ocenie Skutków Regulacji koncepcji ustawy Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) o nadzwyczajnych propozycjach pomocnych w zabezpieczeniu nabywców paliw gazowych w związku z położeniem rynku gazu, powinien on mieć "wymierny pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną milionów polskich rodzin".

Jakie są założenia projektu MAP

Podkreślono, że opłaty za paliwa gazowe niniejszych użytkowników nie zwiększą się w 2022 r., a dla pewnej grupy "ulegną obniżeniu w związku z ustaleniem ceny maksymalnej na poziomie taryfy przedsiębiorstwa o największym udziale rynkowym".

Nadmieniono, że w następnych latach rachunki klientów w gospodarstwach domowych nie będą podwyższane o rzeczywiste wartości nabycia paliwa gazowego na ich potrzeby przez instytucje zajmujące się sprzedażą paliwa gazowego, które nie zostało spłacone w taryfach obowiązujących w 2022 roku.

W ocenie MAP koncepcja wpłynie korzystnie na cenę ponoszoną przez obywateli związane z użytkowaniem ze świadczenia użyteczności publicznej.

Jak przekazano, w drugiej połowie 2021 roku miał miejsce bezprecedensowy wzrost opłat za gaz ziemny na rynku hurtowym Unii Europejskiej.

Sytuacja ta wywołuje istotne koszty dla konsumentów w gospodarstwach domowych, a także organów z obszaru użyteczności publicznej, które na wzgląd na sprawowane przez siebie powinności z reguły nie są w stanie we własnym zakresie zdobyć finansów na odpłatę znacząco większych rachunków za gaz ziemny.

Twórcy projektu tłumaczą, że niezwykle duże ceny zdobycia gazu ziemnego przy jednoczesnej ochronie pewnych grup użytkowników przed skrajnym wzrostem opłat za gaz ziemny wywoływają niebezpieczeństwo realnego pogorszenia się sytuacji finansowej zbywców gazu.

Wskazano na potrzebę podjęcia następnych działań w celu m.in. zabezpieczenia odbiorców gazu ziemnego znacznie bardziej narażonych na efekty podwyżki jego cen.

O tym się mówi: Monika Miller poszła na całość. Metamorfoza podzieliła internautów. O co chodzi

Zerknij: Antoni Królikowski przerwał milczenie. Opowiedział kulisy głosnego konfliktu w rodzinie. Para przeżywa prawdziwy horror