Jak doskonale wiemy, śmierć osoby powoduje, że wygasa dla niej prawo do pobierania renty lub emerytury. Jak się jednak okazuje, w niektórych przypadkach rodzina może odebrać jeszcze ostatnie świadczenie.

Kiedy jest to możliwe?

Według informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli listonosz wypłaci rentę lub emeryturę bliskiej osobie, w chwili kiedy świadczeniobiorca zmarł, to ZUS będzie domagał się zwrotu tego świadczenia. W takim przypadku listonosz powinien zwrócić całą kwotę do ZUSu, a nie wypłacać ją rodzinie.

Rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego w wywiadzie dla portalu Rybik, wyjaśniła natomiast, że jeśli świadczenie jest wypłacane za miesiąc, w którym świadczeniobiorca zmarł, to rodzina może ubiegać się o wypłacanie renty bądź też emerytury za ten miesiąc. Wniosek taki należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci świadczeniobiorcy.

- Jeśli świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy, obowiązek zwrotu dotyczy tych emerytur czy rent, które zostały wypłacone za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy – wyjaśniła rzecznik śląskiego ZUSu.

Co więcej, niezrealizowane świadczenie może być także wypłacone wtedy, kiedy dana osoba złożyła wniosek o rentę lub też emeryturę lecz zmarła, zanim została wydana decyzja. W takim przypadku, niewypłacone świadczenie również może zostać wypłacone uprawnionemu do tego członkowi rodziny.

Kto może otrzymać niezrealizowane świadczenie?

Do wypłacenia takich świadczeń mają prawo małżonkowie lub dzieci zmarłej osoby, jeśli prowadziły ze świadczeniobiorcą wspólne gospodarstwo domowe. Następnie w drugiej kolejności świadczenie to należy się dzieciom oraz małżonkom, którzy nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego, natomiast dopiero na końcu osobami uprawnionymi do wypłacania świadczenia są inni członkowie rodziny, którzy mają prawo do renty rodzinnej lub też osoby, które utrzymywały zmarłego świadczeniobiorcę za jego życia, jeśli ten nie posiadał rodziny.

Aby otrzymać niezrealizowane świadczenie konieczne jest złożenie odpisu aktu zgonu oraz aktu małżeństwa lub aktu urodzenia, w zależności od tego, kto stara się o wypłacenie świadczenia. Konieczne będzie także przedstawienie dowodów, które potwierdzą wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego ze zmarłym lub opiekę nad nim.

Jak informował portal "Życie": MARZENA KIPIEL-SZTUKA ZNALAZŁA SIĘ W NAPRAWDĘ TRUDNEJ SYTUACJI. JUŻ NIEBAWEM STANIE PRZED TRUDNYM WYBOREM. O CO CHODZI

Przypomnij sobie: KRYSTYNA PAWŁOWICZ OPUBLIKOWAŁA DOŚĆ KONTROWERSYJNY WPIS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. WIELE OSÓB POCZUŁO SIĘ ZAŻENOWANYCH TYMI SŁOWAMI

Portal "Życie" pisał również: NOWA OKŁADKA Z ANNĄ LEWANDOWSKĄ WYWOŁAŁA OGROMNE OBURZENIE W SIECI. DO SYTUACJI ODNIOSŁA SIĘ MIĘDZY INNYMI MATYLDA DAMIĘCKA. O CO CHODZI