Już półtora miesiąca minęło, odkąd został wdrożony w życie spis rolnym w ramach którego rząd sprawdza szczegółowo polskich rolników i przedsiębiorców z branży rolniczej. Powołani do tego urzędnicy dokładnie sprawdzą dochody, cały majątek, a także pobierane emerytury. To jednak nie wszystko!

Chcą dowiedzieć się, jakie mamy mieszkanie, a także inne nieruchomości, a także jaki jest stan liczebności zwierząt, wielkości budynków gospodarczych i wiele innych.

Za brak udzielenie obszernej informacji na ten temat rolnikom grozi kara. W dobie pandemii postanowiono również, że w spisie rolnym można wziąć udział przez Internet i samodzielnie wypełnić formularze.

Warto wiedzieć, że powszechny spis rolny w naszym kraju potrwa do końca listopada, czyli trzy miesiące!

Od 1 września trwa w Polsce spis rolny! Urzędnicy chcą bardzo szczegółowych informacji

Urzędnicy sprawdzają wszystkie działające gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne, czyli np. spółdzielnie i spółki, a także jednostki organizacyjne niemającej osobowości.

Spis jest powszechny i obowiązkowy, a dane można podać za pośrednictwem Internetu, przez wywiad telefoniczny czy zaprosić urzędnika do gospodarstwa.

W spisie rolnym, rolnicy muszą podać swoje dokładne dane osobowe, a także liczbę udziału w działalności rolniczej w dochodach gospodarstwa, informacje o działalności pozarolniczej, dochody, jakie uzyskują z rent, emerytur czy innych świadczeń, pobory z pracy najemnej czy wysokość sprzedaży produktów rolnych ze swojego gospodarstwa.

To jednak nie wszystko. Trzeba również podać liczbę maszyn w gospodarstwie, wielkość gruntów, łąk, pastwisk, szkółek drzew i krzewów, upraw stałych i zasiewów. Trzeba również podać informację o liczbę zwierząt gospodarskich, hodowli ryb, używania nawozów, czy podać wielkość całkowitą budynków gospodarczych.

Jak informował portal "Życie ": DO INTERNETU TRAFIŁO ZDUMIEWAJĄCE NAGRANIE Z POLICYJNEJ INTERWENCJI. POLICJANCI CHCIELI DAĆ MANDAT ZA BRAK MASECZKI, CO STAŁO SIĘ PÓŹNIEJ ZDUMIEWA

Przypomnij sobie: POLACY NIE BĘDĄ ZADOWOLENI, POJAWIŁY SIĘ NOWE STAWKI ZA WYWÓZ ŚMIECI. SZCZEGÓLNIE DOTKLIWA PODWYŻKA DLA WIELODZIETNYCH RODZIN, POTĘŻNE SUMY

Portal "Życie " pisał również: DUŻA GRUPA POLAKÓW OD CZWARTKU BĘDZIE MOGŁA STARAĆ SIĘ O WYŻSZE ŚWIADCZENIA. JAK OTRZYMAĆ DODATKOWE PIENIĄDZE? TRZEBA SPEŁNIAĆ JEDEN WARUNEK