Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, obecnie na kwarantannie z powodu koronawirusa przebywa 118 tysięcy Polaków. Nie ulega zatem wątpliwości, że sytuacja finansowa wielu rodzin jest w tym momencie trudna. Nie każdy pracownik otrzymuje bowiem od pracodawcy wynagrodzenie podczas kwarantanny.

Kto zapłaci za kwarantannę?

Jak przypomina portal Money, na kwarantannę może zostać skierowana każdy, kto kontaktował się z osobą zakażoną koronawirusem. Co więcej kwarantanna może zostać także zalecona u osób, które wracają z państw, w których wskaźnik przyrostu nowych zakażeń koronawirusem jest dość wysoki.

Jeśli pracownik został skierowany na kwarantannę musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę. W większości przypadków pracodawca zleca pracę zdalną. Gorzej jednak, kiedy pracownik nie ma możliwości wykonywania swojej pracy z domu.

Wtedy też, według zasad pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy. Jednak okazuje się, że nie przysługuje on wszystkim.

O co chodzi?

Zasiłek choroby wypłacany jest w wysokości 80% pensji. Jeżeli jest to pierwsze 33 dni lub 14 dni (dla osób, które ukończyły 50 lat), to do wypłaty takiej zobowiązany jest pracodawca. Jeśli jednak okres ten przekracza opisane limity, to zasiłek powinien wypłacić ZUS.

- Podstawą do wypłaty świadczenia jest dla nas decyzja inspektora sanitarnego lub lekarza. Może być ona dostarczona do pracodawcy lub do placówki ZUS-u już po okresie kwarantanny czy izolacji - przekazał w rozmowie rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.

- Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza – dodał rzecznik.

Warto jednak przypomnieć, że zasiłek z ZUS należy się tylko tym osobom, które regularnie opłacają ubezpieczenie chorobowe. Zasiłku takiego nie otrzymają więc osoby pracujące na umowach zlecenie oraz umowach o dzieło, a także samozatrudnieni.

JAK INFORMOWAŁ PORTAL „ŻYCIE”: SERIA WPADEK W PROGRAMIE "ROLNIK SZUKA ŻONY". WIDZOWIE NIE MOGLI UWIERZYĆ W TO, CO ZOBACZYLI NA EKRANACH SWOICH TELEWIZORÓW

PORTAL „ŻYCIE” PISAŁ RÓWNIEŻ O: CZY TO JUŻ KONIEC POMOCY DLA RODZICÓW? RZĄD NIE BĘDZIE DALEJ WYPŁACAŁ ZASIŁKÓW NA DZIECI

JAK INFORMOWAŁ RÓWNIEŻ PORTAL „ŻYCIE”: HANNA LIS PRZECHODZI TERAZ BARDZO TRUDNE CHWILE. DZIENNIKARKA MUSIAŁA OSTATNIO POŻEGNAĆ SWOJA UKOCHANĄ MAMĘ. JAK SOBIE RADZI