Opłata abonamentu RTV jest obowiązkowa i niestety już niedługo czekają nas podwyżki tego abonamentu! Okazuje się jednak, że nie wszyscy muszą go płacić.

Znów podwyżka?

Wysokość abonamentu RTV ustala zawsze Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji, a odpowiedzialność za ściąganie opłat od posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych spoczywa na Poczcie Polskiej.

Niestety, Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego że już od stycznia opłaty za abonament wzrosną. Jak się okazuje posiadacze odbiorników radiowych zapłacą o 50 groszy więcej, natomiast osoby, które dodatkowo posiadają jeszcze telewizor zapłacą o 1,80 zł więcej.

Nadal będą jednak funkcjonować zniżki dla tych osób, które zdecydują się na zapłacenie abonamentu za dłuższy okres z góry.

Kto nie musi płacić abonamentu?

Jak informuje portal gs24 niektóre osoby mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania abonamentu. Wśród takich osób znajdują się:

  • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi i wojskowymi;
  • osoby posiadające I grupę infwalidzką;
  • osoby po 75. roku życia;
  • osoby po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

- Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie - brzmi komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Nie ma wątpliwości, że zaleganie z opłacaniem abonamentu nie jest najlepszą decyzją. Podczas kontroli może bowiem zostać nałożona na nas kara w wysokości 681 zł. Jest to 30 - krotność abonamentu miesięcznego.

Co więcej, jeśli sami nie uregulujemy nałożonej na nas kary, może ona zostać ściągnięta przez komornika!

Jak informował portal "Życie": SYTUACJA W PKP WYMKNĘŁA SIĘ SPOD KONTROLI. SANEPID INFORMUJE O KOLEJNYCH OGNISKACH KORONAWIRUSA

Przypomnij sobie: BILL GATES ZASKOCZYŁ SWOIM STANOWISKIEM W SPRAWIE PANDEMII. WSZYSCY ZASTANAWIAJĄ SIĘ, SKĄD WZIĘŁA SIĘ KONKRETNA DATA

Portal "Życie" pisał również: SZYKUJĄ SIĘ POTĘŻNE KONTROLE, URZĘDNICY BĘDĄ SPRAWDZAĆ PRZESTRZEGANIE PRAWA. CHODZI O EPIDEMIĘ, MOŻNA DOSTAĆ NAWET DO 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH MANDATU