Jak podaje Gazeta Pomorska, jest w Polsce spora grupa seniorów, która comiesięcznie otrzymuje świadczenie honorowe. Kogo obejmuje nim ZUS?

Ważna wiadomość dla stulatków

Każda osoba, która osiąga setny rok życia, co miesiąc otrzymuje specjalne świadczenie honorowe. Świadczenie to wynosi 100% kwoty bazowej, obowiązuje w chwili, gdy kończy się setny rok życia.

Ta kwota obowiązuje od 1 marca każdego roku, do ostatniego dnia lutego następnego roku. Dobrą wiadomością jest to, że świadczenie honorowe zostało zwiększone. Nie podlega ona waloryzacji, co oznacza , że specjalne świadczenie będzie co roku wypłacane w tej samej kwocie, równolegle ze świadczeniem podstawowym, czyli emeryturą lub rentą.

W 2018 roku, świadczenie honorowe wynosiło 3 731,13 zł brutto, w 2019 roku było już 4 003,88 zł brutto, a w bieżącym, 2020 roku to już 4 294,67 zł brutto.

Rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego Krystyna Michałek informuje o warunkach i kwotach, jakie uzyskane były do tej pory.

YT

wiadczenie honorowe nie podlega waloryzacji, co oznacza, że do końca życia wypłacane jest, co miesiąc w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emerytury czy renty. Dla osób, które ukończą sto lat od 1 marca świadczenie honorowe będzie wypłacane w kwocie 4 294,67 zł brutto. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

Co należy zrobić, aby otrzymać dodatkowe świadczenie honorowe? Pani rzecznik Krystyna Michałek wyjaśnia.

Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy ukończyć sto lat. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku. W ich przypadku ZUS sam załatwia formalności. Pozostałe osoby powinny złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia .

Czego chcesz życzyć naszym Stulatkom?

O tym się mówi: Edward Gierek odszedł 29 lipca 2001 roku, pozostawiając po sobie "mieszane uczucia". Jak wygląda miejsce jego spoczynku po 19 latach

Zerknij: Potężny żywioł przeszedł nad miastem, mieszkańcy bali się o własne życie. Porażające nagranie trafiło do sieci