Jak podaje portal "Gazeta", część seniorów może powiększyć swoje świadczenie emerytalne aż o 200 złotych miesięcznie. Niezbędne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku. Kto i gdzie powinien go złożyć?

Komu przysługuje 200 zł do emerytury

Cześć seniorów może skorzystać z dodatku w wysokości 200 zł miesięcznie, który został wprowadzony do systemu prawnego w tym roku. Adresatami rozwiązania są te osoby, które służyły w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, a także w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Aby móc się ubiegać o dodatek, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego stażu w służbie w jednej z wymienionych organizacji. Dla kobiet wynosi on 20, a dla mężczyzn 25 lat. Przy czym, wystarczy, aby udział w akcji odbywał się raz w roku.

Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360

Dodatek w kwocie 200 złotych wypłacany jest co miesiąc do końca życia. Za jego wypłatę odpowiedzialny jest jednak nie ZUS, ale Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak wniosek należy składać nie tam, a do powiatowego lub miejskiego komendanta Straży Pożarnej.

Postępowanie w sprawie

W przypadku, kiedy komendant dysponuje wiedzą na temat udziału wnioskodawcy w akcjach w przewidzianym prawem okresie, wówczas wymaga się złożenia jedynie odpowiedniego wniosku. W pozostałych przypadkach ścieżka postępowania przebiega nieco inaczej.

Do składanego wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia trzech świadków, którzy potwierdzą, że dana osoba brała udział w akcjach. Co ważne, jedna z nich musi być osobą, która "pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej".

Pieniądze/YouTube @Zakapior PRL
Pieniądze/YouTube @Zakapior PRL
Pieniądze/YouTube @Zakapior PRL

Następnie, niezbęna jest wizyta w urzędzie gminy, gdzie zostaną potwierdzone oświadczenia świadków. Następnie składa się wszystkie dokumenty do powiatowego lub miejskiego komendanta Straży Pożarnej.

Co sądzicie o wysokości dodatku i warunkach, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać pieniądze?

To też może cię zainteresować: Nie milkną echa odwołanego chrztu syna Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Głos zabrał spowiednik gwiazd. Duchowny nie przebierał w słowach

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Ta modlitwa jest bardzo ważna dla katolików. Jak zwracać się do Matki Bożej Szkaplerznej

O tym się mówi: Patrycja Markowska może być dumna ze swojego syna. Chłopak ma już czternaście lat i jest niezwykle ambitny