Jak informuje portal RadioZet, kobiety urodzone w 1953 roku mogą liczyć na o wiele wyższe świadczenia emerytalne. Spowodowane jest to bowiem nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pod którą podpis złożył niedawno prezydent Andrzej Duda.

Kto może liczyć na ekstra pieniądze od ZUSu?

Jak się okazuje, na dodatkowe fundusze uzyskane dzięki przeliczeniu emerytury mogą liczyć te kobiety, które w latach 2008-2012 skorzystały z prawa do wcześniejszego świadczenia emerytalnego i miały 60. lat w roku 2013.

Jak się okazuje, to właśnie w 2013 roku weszła w życie ustawa, która spowodowała obniżenie świadczeń emerytalnych tym kobietom, które w latach 2008-2012 przeszły na wcześniejszą emeryturę.

Na szczęście sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji sędziowie orzekli, że ustawa wprowadzona w 2013 jest bezzasadna. Według niej od podstawy świadczenia emerytalnego należało odjąć kwoty emerytur pobranych wcześniej.

Zmiany są korzystne dla wielu osób

Trybunał Konstytucyjny zmienił wyrok i obecnie osoby, które urodziły się w 1953 roku będą mogły korzystać z emerytury bez obniżenia jej podstawy o pobrane wcześniej świadczenia. Okazuje się zatem, że przychód niektórych osób wzrośnie nawet o 200 złotych miesięcznie.

Zmiany te będą dotyczyć wszystkich kobiet, które uzyskały prawo do emerytury przed dniem 1.01.2013. Jak się okazuje „wyrównanie” to będzie automatyczne i nie trzeba w tym celu składać żadnych dokumentów.

Osoby, które urodziły się w 1953 roku, a nadal nie złożyły wniosku o uzyskanie świadczenia emerytalnego mają czas na wykonanie tego obowiązku do 11 stycznia przyszłego roku. Wtedy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczy stawkę ich emerytury bez zmniejszenia jej o wcześniej pobierane świadczenie.

Jak informował portal "Życie": ILE KOSZTUJE PRACA KRZYSZTOFA JACKOWSKIEGO? JASNOWIDZ ZDRADZA, ILE OTRZYMAŁ OD RODZINY PIOTRA WOŹNIAKA - STARAKA. TA KWOTA ZASKAKUJE

Przypomnij sobie: RATOWNICY MEDYCZNI NIE KRYJĄ OBURZENIA. KWOTA PODWYŻKI JAKĄ OTRZYMALI JEST PO PROSTU ŻENUJĄCA

Portal "Życie" pisał również: POLACY MUSZĄ SIĘ MIEĆ NA BACZNOŚCI, POJAWIŁO SIĘ NOWE OGNISKO W JEDNYM Z SUPERMARKETÓW. SANEPID POSZUKUJE KLIENTÓW, MOGLI SIĘ ZARAZIĆ