"Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r." - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Istnieją sposoby, aby zwiększyć wysokość świadczenia emerytalnego u kobiet, źródło: Prawo.pl
Istnieją sposoby, aby zwiększyć wysokość świadczenia emerytalnego u kobiet, źródło: Prawo.pl
Istnieją sposoby, aby zwiększyć wysokość świadczenia emerytalnego u kobiet, źródło: Prawo.pl

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur nie powala. Jak podaje portal money.pl, wyniesie ona 3,84 proc.

Zgodnie z przewidywaniami Narodowego Banku Polskiego przyszłoroczna waloryzacja mogłaby osiągnąć aż 4,25 proc., niestety wyniesie jedynie 3,84.

Co z emeryturami? Źródło: biznesinfo.pl
Co z emeryturami? Źródło: biznesinfo.pl
Co z emeryturami? Źródło: biznesinfo.pl

Wartość waloryzacji zależy od inflacji- czyli wzrostu cen towarów oraz usług, które miały miejsce w poprzednim roku kalendarzowym. Dodatkowo należy do sumy dodać około 20% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Mówiąc prosto jest to rekompensata za ciągle wzrastajace ceny produktów oraz usług w Polsce.

Jak informował portal "Życie": WYDAŁO SIĘ, O CZYM I JAK ROZMAWIAJĄ ZE SOBĄ ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI CZŁONKOWIE RODZINY KRÓLEWSKIEJ. MOCNE SŁOWA, POUFNE INFORMACJE WYSZŁY NA JAW