Jak podaje portal „Money”, mieszane formy głosowania zostały wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Możliwe będzie ono na mocy przepisów przyjętej wczoraj przez Sejm i podpisanej przez prezydenta ustawy, która weszła już w życie. Pamiętać należy, że głosowanie korespondencyjne odbywać będzie się na wniosek. Co to oznacza?

Wybory korespondencyjne terminy

Jeśli będziemy zamierzamy zagłosować korespondencyjnie w kraju musimy zgłosić taką chęć komisarzowi wyborczemu, we właściwym dla nas urzędzie gminy . Należy to zrobić najpóźniej do 12. dnia przed wyborami, a więc do 16 czerwca.

W przypadku głosowania korespondencyjnego dla osób przebywających za granicą swoją chęć musimy przedstawić konsulowi najpóźniej do 15. dnia przed terminem wyborów – w tym wypadku do 13 czerwca. W związku z tym, że w tym roku 13 wypada w sobotę, termin zostaje wydłużony do 15 czerwca.

Formy zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego

Ustawa przewiduje trzy możliwe formy powiadomienia odpowiednich organów o chęci głosowania korespondencyjnego. Można to zrobić w formie elektronicznej, ustnie lub pisemnie. Za pierwszą z możliwości odpowiedzialne będzie ministerstwo cyfryzacji. Szczegóły nie są jeszcze znane.

W przypadku osób przebywających w kwarantannie, jeśli będą w niej przebywać w dniu wyborów, powinni zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca (najpóźniej 5 dni przed głosowaniem). W przypadku, kiedy kwarantanna rozpocznie się po ogłoszeniu terminu wyborów przez marszałka Sejmu, termin ten przesunięto na 26 czerwca.

YouTube

Zgłoszenie

W zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, numer telefonu lub adres e-mail, a także adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku osób głosujących za granicą, dodatkowo powinna się tam znaleźć informacja o miejscu pobytu wyborcy, a także seria i numer ważnego polskiego paszportu.

YouTube

Oddanie głosu

Wypełnioną kartę wyborczą należy włożyć do dołączonej do pakietu wyborczego koperty i zakleić. Następnie można je wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej zlokalizowanej na obszarze gminy, w której mieści się nasza komisja wyborcza. Na kopercie powinien znaleźć się adres i numer odpowiedniej komisji wyborczej.

Przesyłka powinna znaleźć się w skrzynce 2 dni przed datą głosowania, a więc do 26 czerwca. W przypadku Polaków głos należy na własny koszt wysłać do konsula. Karty można również dostarczyć osobiście do urzędu gminy i do konsula.

Osoby przebywające na kwarantannie będą oddawać swój głos „upoważnionemu pracownikowi operatora albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy".

YouTube

Skorzystacie z możliwości głosowania korespondencyjnego?

To też może cię zainteresować: Opłacasz regularnie abonament RTV? W całym kraju ruszyły kontrole, kary są wysokie

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Nauczyciele nie będą zadowoleni. Ministerstwo Edukacji postanowiło zmienić przepisy. Chodzi o zagrożenia

O tym się mówi: Synoptycy ostrzegają. Do Polski zbliżają się silne burze. Gdzie zagrzmi najmocniej