Już od czerwca zmieniają się limity zarobków dla osób będących na emeryturze i rencie. Nowe progi wynagrodzeń ogłosił oficjalnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ogromna większość emerytów i rencistów w Polsce wciąż pozostaje aktywna zawodowo i osiąga dodatkowe dochody z tytułu zatrudnienia. Między tymi przychodami istnieje jednak konkretna zależność i każdy pracujący emeryt i rencista musi wziąć pod uwagę, by uzyskiwane dochody z tytułu wynagrodzenia za świadczenie pracy nie przekraczały oprogów narzucanych przez prawo, co może spowodować obniżenie, a nawet zawieszenie świadczenia, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto pamiętać, by sprawdzać to regularnie, gdyż limity zarobków zmieniają się co kwartał.

ZUS informuje o limitach zarobków emerytów i rencistów od 1 czerwca. Seniorzy muszą sprawdzić, czy nie zarabiają za dużo!

Warto pamiętać, że pomniejszeniu ulegnie świadczenie emerytalne i rentowe, jeśli świadczeniobiorca uzyskuje przychód ze stosunku pracy większy niż 70 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia. Od czerwca ta kwota to 3732,10 złotych.

Jeśli emeryt i rencista osiąga dochód z tytułu pracy, który stanowi 130 procent i więcej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce wtedy świadczenie wynikające z uprawnień do emerytury i renty jest mu odbierane. Jak informuje portal lajt.lm.pl powołując się na ZUS ta kwota od 1 czerwca będzie wynosić dokładnie 6931 złotych.

źródło: msn.com

Warto pamiętać, że te sumy będą obowiązywały do 31 sierpnia 2020 roku i 1 września ulegną ponownemu przeliczeniu i zmianie.

Jeśli emeryt czy rencista osiągnie większą pensję niż 70 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce wtedy zmniejsza się jego świadczenie emerytalne lub rentowe o sumę przekroczenia, a maksymalnie, gdy wartość przekroczenia jest większa niż suma maksymalnego zmniejszenia o:

  • 620,37 złotych dla emerytury i renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy
  • 465,31 zł dla renty z powodu częściowej niezdolności do pracy
  • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba

Zobacz także: CZY STUDENCI WRÓCĄ NA UCZELNIE W TYM ROKU AKADEMICKIM? MINISTERSTWO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WYDAŁO OFICJALNY KOMUNIKAT

Może zainteresuje Cię to: WAŻNY APEL MINISTRA ŁUKASZA SZUMOWSKIEGO DOTYCZĄCY MASECZEK. EPIDEMIA NADAL GROŹNA

Na portalu "Życie" pisaliśmy o: MINISTER ANDRUSZKIEWICZ STARA SIĘ O DZIECKO. CZY POLITYK ZAMIERZA POBIERAĆ ŚWIADCZENIE 500 PLUS