W ogłoszonym przez episkopat "Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego", znajduje się wzmianka o tym, że ksiądz dopuszczający narzeczonych do sakramentu małżeństwa, musi mieć co do tego faktu stuprocentową pewność. Duchowny będzie starał się ustalić czy narzeczeni „mają właściwą intencję zawarcia małżeństwa zgodnie z Bożym zamysłem i ustanowieniem, a konsens małżeński będzie wolny od wad”.

Spotkanie będzie przebiegało następująco, ksiądz zaraz po przeprowadzonej wspólnie rozmowie, będzie zadawał pytania każdemu z osobna. Dlaczego? Zgodnie z dekretem rozmowa przeprowadzana na osobności, uważana jest za bardziej szczerą. Co więcej, przyszli małżonkowie przed jej rozpoczęciem, będą musieli złożyć śluby prawdomówności.

Co uniemożliwi parze zawarcie małżeństwa?

Jak podaje „Onet”, jedną z przyczyn, które mogą uniemożliwić zawarcie małżeństwa jest przyczyna, która często staje za jego rozpadem. Mowa tu o impotencji, o którą duchowny “z właściwą delikatnością i szacunkiem” z pewnością zapyta. Co ważne, impotencja stanie na drodze zawarcia małżeństwa tylko wtedy, kiedy zostanie ona zatajona przed druga osobą.

“o ile istnieje zdolność dokonania stosunku małżeńskiego, nie przeszkadza w zawarciu małżeństwa, pod warunkiem, że nie została zatajona przed drugą stroną”.

Zawarcie małżeństwa, a zmiana płci

Duchowni zwrócili uwagę także na małżeństwa osób, które poddały się operacji zmiany płci:

“Szczególną ostrożność należy wykazać, gdyby któreś z narzeczonych poddało się zabiegowi tzw. „zmiany płci”. Decyzję o urzędowej zmianie płci w dokumentach kościelnych podejmuje w poszczególnych przypadkach Kongregacja Nauki Wiary po zbadaniu dokumentacji medycznej. W związku z tym w takiej sytuacji nie wolno spisywać protokołu przedślubnego, ustalać daty ślubu i czynić żadnych obietnic do czasu definitywnej decyzji Kurii Rzymskiej”. Według dekretu taka sytuacja jest wysoce skomplikowana, o czym należy poinformować narzeczonych. “Nie można bowiem dopuścić do zawarcia związku między osobami tej samej płci (z punktu widzenia biologiczno-genetycznego). W tego rodzaju przypadkach należy brać też pod uwagę możliwość zaistnienia przeszkody impotencji, a także poważnych zaburzeń psychoseksualnych”.

Jak nakazał Bóg

Głównym celem rozmów z narzeczonymi jest określenie prawdziwej intencji zawarcia małżeństwa. Zadaniem kapłana jest upewnienie się, że małżonkowie są świadomi decyzji jaką podejmują, a małżeństwo będzie miało silne i trwałe podstawy, sprzyjające temu, by trwać przez cale dalsze, wspólne życie narzeczonych. Ważna jest także kwestia posiadania potomstwa, którą przyszli małżonkowie będą musieli wykazać, a także gotowość do zachowania wierności. Dodatkowo, ksiądz będzie musiał potrafić stwierdzić czy małżeństwo będzie wynikiem woli pary, czy też zostali oni do niego zmuszeni przez ingerencje osób trzecich.