Jak informuje portal Interia, sejmowa komisja zdrowia obradowała ponad jedenaście godzin. Projekty zostały zgłoszone przez Pis, Lewicę, PSL oraz KO. Które z nich wejdą w życie już wkrótce?

Czekają nas duże zmiany!

Bolesław Piecha z partii PiS zaproponował, aby funkcjonariusze Służby Więziennej, Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, którzy będą delegowani do wykonywania zadań związanych z epidemią, otrzymywali 100% uposażenie, w sytuacji w której zostaną skierowani na kwarantannę lub izolację. Poprawka ta została przyjęta przez komisję sejmową.

Poseł Bolesław Piecha zgłosił także poprawkę, która ma na celu "umożliwienie w okresie ogłoszenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego i ratownika medycznego pielęgniarce sytemu, która nie ma pięcioletniego doświadczenia - natomiast pozostaje bezwzględny wymóg posiadania właściwego wykształcenia i prawa wykonywania zawodu”, która także została przyjęta przez komisję.

Dodatkowo sejmowa komisja zdrowia zatwierdziła także poprawkę umożliwiającą zatrudnianie lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu poza Unią Europejską.

Sprawniejsza budowa szpitali tymczasowych?

Co więcej zmienią się także przepisy dotyczące prawa budowlanego oraz planowanie i gospodarowania przestrzennego dotyczącego budowy szpitali polowych.

- Żeby otworzyć szpital czy przychodnię trzeba spełnić określone warunki. Są to bardzo skomplikowane warunki techniczne i higieniczne. Jeżeli będziemy chcieli zamieniać jakieś obiekty na izolatoria czy budować szpitale polowe, sądzę, że te przepisy, które są bardzo, bardzo skomplikowane, byłyby zbędne. Dlatego proponujemy, żeby do tych obiektów nie stosować rozporządzenia dotyczących warunków techniczno-sanitarnych, które wynikają z ustawy o działalności leczniczej – wyjaśnił poseł Bolesław Piecha.

Odrzucona została jednak propozycja, aby senatorowie oraz posłowie byli kierowani do prac przy epidemii. Nie przyjęto także zapisu o tym, aby rodzice dzieci nieuczęszczających do szkół z powodu epidemii, mogli pobierać zasiłki opiekuńcze.