Choć grzeszymy wszyscy, niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, ze nie wszystkie z nich nadają się do wyznania przed konfesjonałem.

Katoliku! Z tych grzechów spowiadać się nie musisz!
Każdy członek Kościoła Katolickiego ma swoje brawa i obowiązki. Jednym z nich jest o, ze choć raz w roku każdy chrześcijanin powinien przystąpić do spowiedzi, czyli sakramentu pokuty. Każdy z nas zna swoje przewinienia i dobrze potrafi definiować grzechy. Okazuje się jednak, ze nie wszystkie z nich nadają się do ukazania ich w konfesjonale. Duchowni postanowili wiec konkretnie nakreślić które z grzechów nadają się do spowiedzi, a które można przemilczeć. Bardzo ciekawe!

Jak przekonują duchowni podczas spowiedzi każdy chrześcijanin powinien wyznać grzechy ciężkie. Pozostałe grzechy odpuszczane sa nam w tzw. zbiorowym akcie pokuty, ktory ma swoje miejsce na początku każdej mszy świętej.
Grzechy ciężkie z których koniecznie musimy się wyspowiadać to między innymi:
świętokradztwo;

kradzież;

oszustwo;

cudzołóstwo;

magia;

wróżenie;

bałwochwalstwo;

zabójstwo.

Co ciekawe lista grzechów została zaktualizowana ze względu na czasy i zmiany z nich wynikające. Aktualnie do grzechów ciężkich zaliczymy także:


pedofilię;

oglądanie pornografii;

zoofilię;

handel narkotykami oraz ich branie;

hejt w internecie;

zanieczyszczanie środowiska;

eksperymenty genetyczne;

mobbing.

konfesjonał źródło: Youtube
konfesjonał źródło: Youtube