Siostra Łucja doskonale znana jest w świecie katolickim ze swojego wkładu w objawienia maryjne w Fatimie, Portugalii. Jako jedna z trójki dzieci, które miały wizje Matki Boskiej, przekazała wiele ważnych przesłań dotyczących wiary i przyszłości ludzkości. Jednym z takich przesłań było jej proroctwo na 2023 rok.

Według relacji siostry Łucji, wizja ta miała miejsce w dniu 13 lipca 1917 roku, kiedy to Matka Boska powiedziała jej, że "Rosja będzie poświęcona mojemu Niepokalanemu Sercu i stanie się ona źródłem odkupienia dla całego świata". Jednakże, poza tym przesłaniem, Matka Boska miała także wiele innych ważnych informacji dla siostry Łucji dotyczących przyszłości świata.

Siostra Łucja przepowiadała, że w roku 2023 nastąpią wielkie zmiany, które będą miały wpływ na całą ludzkość. W swoich przesłaniach mówiła o poważnym kryzysie ekonomicznym, który będzie miał wpływ na cały świat. Przepowiedziała również, że w 2023 roku nastąpią poważne konflikty międzynarodowe, które doprowadzą do dużych zmian geopolitycznych.

Jednak siostra Łucja nie tylko przepowiadała negatywne wydarzenia, ale także mówiła o pozytywnych zmianach, jakie miałyby miejsce w 2023 roku. W swojej wizji widziała, jak wielu ludzi odnajduje drogę do Boga i modli się o pokój na świecie. Wierzyła również, że w 2023 roku rozpocznie się nowa era w historii Kościoła, która będzie pełna nadziei i optymizmu.

Należy jednak pamiętać, że proroctwa siostry Łucji były interpretowane na różne sposoby, a niektóre z nich mogą zostać uznane za nieprawdziwe lub niewłaściwie zrozumiane. Warto więc podejść z ostrożnością do wszelkich przepowiedni i oczekiwać przyszłości z nadzieją i wiarą.

Podsumowując, przepowiednia siostry Łucji na 2023 rok jest ważnym wydarzeniem dla wielu osób wierzących. Należy jednak pamiętać, że każdy jest odpowiedzialny za swoje własne działania i decyzje, które będą miały wpływ na przyszłość. Bądźmy więc otwarci na zmiany, modlimy się o pokój i starajmy się działać na rzecz lepszego jutra.

To też może cię zainteresować: Teresa Lipowska zdobyła się na szczere wyznanie. "Nie jestem szczęśliwa"

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Była żona Kamila Durczoka zdobyła się na wyjątkowy gest. Wszystko w związku z urodzinami dziennikarza