Jak podaje portal "Interia", aby móc pobrać świadczenie po zmarłym seniorze, należy spełnić ściśle określone warunki. Wypłata świadczenia obwarowane jest koniecznością złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kto może ubiegać się o wypłatę świadczenia? Jakich sytuacji to dotyczy?

Wtedy ustaje prawo do emerytury

Prawo do emerytury ustaje w momencie śmierci osoby, której dane świadczenie było przyznane. Wiele osób zastanawia się jednak, czy świadczenie powinno być wypłacone za miesiąc, w którym doszło do śmierci świadczeniobiorcy. W przypadku, kiedy świadczenie wpłynęło na konto emeryta lub rencisty w miesiącu jego śmierci, rodzina nie musi ich zwracać.

Za nienależne bliskim uznaje się pieniądze wypłacone za miesiąc następujący po tym, w którym dana osoba zmarła. ZUS zwróci się wówczas do banku o zwrócenie wysłanego do zmarłego przelewu. Jeśli zmarły pobierał świadczenie przekazem pocztowym, wówczas rodzina zmarłego nie powinna świadczenia odbierać.

W przypadku, kiedy ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia za miesiąc, w którym zmarł senior, rodzina może zwrócić się do instytucji z wnioskiem o wypłatę pieniędzy.

Pieniądze/Youtube @Najnowsze Wiadomości 24h
Pieniądze/Youtube @Najnowsze Wiadomości 24h
Pieniądze/Youtube @Najnowsze Wiadomości 24h

Niezrealizowane świadczenie z ZUS

Uprawnieni do niezrealizowanego świadczenia z ZUS są pierwszej kolejności małżonek zmarłego, jego dzieci - o ile tworzyli wspólne gospodarstwo domowe. Potem mogą się o nią ubiegać małżonkowie i dzieci, którzy nie tworzyli ze zmarłym wspólnego gospodarstwa domowego.

Wreszcie, ze świadczenia mogą skorzystać dalsi członkowie rodziny zmarłego, na których utrzymaniu znajdował się przed śmiercią emeryt. Konieczne jest złożenie wniosku ENS. Do wniosku należy dołączyć:

odpis aktu zgonu

małżonek składa odpis aktu małżeństwa

dzieci muszą złożyć akt urodzenia

oświadczenie lub wszelkie dowody, które potwierdzają, że zmarły tworzył z nami gospodarstwo domowe.

Świadczenie, ZUS, urząd, wniosek, zasiłek YouTube
Świadczenie, ZUS, urząd, wniosek, zasiłek YouTube
Świadczenie, ZUS, urząd, wniosek, zasiłek YouTube

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS, a także drogą elektroniczną za przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Wniosek należy złożyć nie później niż 12. miesięcy od daty śmierci danej osoby.

Składaliście podobny wniosek?

To też może cię zainteresować: Michał Wiśniewski zaliczył niezłą wpadkę w TVP. Wszystko zarejestrowały kamery. Piosenkarz mocno naraził się opiekom królików w studiu. Co się stało

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Ewa Błaszczyk zdradziła, jak czuje się jej córka. "Myślę, że jest jeszcze jakiś inny plan"

O tym się mówi: Media zelektryzowała wieść o nowym związku Doroty Rabczewskiej. Na temat Dody postanowił wypowiedzieć się jej ukochany. Co mówi o niej Dariusz Pachut