Emerytury i ich wysokość są jednym z głównych tematów, które nigdy nie tracą na aktualności i ważności.

Seniorzy uprawnieni do pobierania świadczeń emerytalnych starają się być na bieżąco w kwestii aktualnych waloryzacji rent i emerytur, a także wyliczeń na temat ewentualnych wysokości emerytur udostępnianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak donosi Interia, przyszli emeryci mogą teraz zapoznać się z prognozami na temat swojej przyszłej emerytury. Jak się okazuje, dane te mają być szokujące szczególnie w przypadku przyszłych świadczeniobiorców, którzy zaczęli swoją aktywność zawodową po 1999 roku i nie dysponują tak zwanym kapitałem początkowym, łagodzącym owoce zebrane po reformie.

Każdy może sprawdzić, jaką w przyszłości otrzyma emeryturę

Niestety według wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stosunek emerytury względem zarobków już teraz jest niższy i wynosi 40%, jednak może się to pogorszyć i spaść mniej więcej do 30%.

Prezes Instytutu Emerytalnego Antoni Kolek wytłumaczył te zależności - Przyjmując proste porównanie przeciętnej wysokości emerytury do przeciętnego wynagrodzenia warto zauważyć, że jeszcze w 2015 roku ta relacja wynosiła 49 procent, a już w 2021 roku wynosi zaledwie 40 procent. Oznacza to spadek o 9 punktów procentowych. - tłumaczy.

Niestety, wedle obliczeń ZUS-u, osoby decydujące się na przejście na emeryturę natychmiast po uzyskaniu wymaganego wieku emerytalnego, liczyć się muszą ze znacznie niższymi świadczeniami. Dodatkowo sposób obliczeń emerytur dotyczący osób posiadających kapitał początkowy, czyli podlegających dawnym zasadom opłacania publicznych danin, liczyć mogą na wyższe emerytury z powodu tak zwanej rekompensaty, której nie uzyskają osoby, które zaczęły aktywność zawodową po 1999 roku.

O tym się mówi: Prawda o związku Krawczyka Juniora z Katarzyną wyszła na jaw. Kobieta przerwała milczenie

Zerknij: To niezwykłe, jak pięknie jest w miejscu zamieszkania Ewy Bilan-Stoch i Kamila Stocha. Tam mogłyby być filmowane bajki