Rząd przedstawił swoją propozycję waloryzacji emerytur na 2023, to 9,6 proc. Ile wzrośnie świadczenie?

Rząd podał własną propozycję waloryzacji na rok 2023. Zgodnie z tym, co przedstawił wynosić ona będzie 9,6 procenta.

Wartość waloryzacji zależy od inflacji- czyli wzrostu cen towarów oraz usług, które miały miejsce w poprzednim roku kalendarzowym. Dodatkowo należy do sumy dodać około 20% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Mówiąc prosto jest to rekompensata za ciągle wzrastające ceny produktów oraz usług w Polsce.

Dziś odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Po odbytym spotkaniu podano do wiadomości ustalenia dotyczące waloryzacji rent i emerytur, jaka przewidywana jest na najbliższy rok. Okazuje się, że w 2023 roku mozemy spodziewac sie waloryzacji na poziomie 9,6 proc. Osoby, które pobierają najniższe świadczenie emerytalne wzbogaca się jedynie o 128 złotych.

Emerytura/ screen YT
Emerytura/ screen YT
Emerytura/ screen YT