500 plus jest jest niczym innym jak świadczenie uzupełniające, które tak samo jak emerytura jest wypłacane co miesiąc aż do momentu śmierci beneficjenta. Co ciekawe świadczenie uzupełniające należy się zarówno tym, ktorzy pobieraja emeryturę, jak i tym, ktorzy nie maja praw do tego świadczenia. Zmiana przepisów, która miala miejsce w 2022 roku znacznie poszerzyła krąg beneficjentów tak zwanego “500 plus dla seniora”.

500 plus dla seniora. Nowe zasady otrzymywania świadczeń. Sprawdź jak je otrzymać.

500 plus dla seniora przysługuje każdej pełnoletniej osobie, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować oraz spełnia określone warunki. Co ważne, osoba taka wcale nie musi być seniorem. Najważniejszym warunkiem do spełnienia jest całkowita niezdolność do pracy lub całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji. Osoba ubiegajaca sie o swiadczenie musi także musi mieć polskie obywatelstwo i posiadaj polski adres zameldowania. Świadczenia nie może pobierać osoba, która pobiera zagraniczną emeryturę. Świadczenia nie otrzymają także osoby tymczasowo aresztowane i pozbawione wolności.

Banknot 500 zł/ screen YT
Banknot 500 zł/ screen YT
Banknot 500 zł/ screen YT