W 2021 r. waloryzacja w Polsce wyniesie 4,16proc. Oznacza to, że zwiększy przeciętną emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinną i socjalną. Zmianą ulegną także progi dochodowe.

Renta dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jakie zmiany w 2021?

Emerytura/ screen YT
Emerytura/ screen YT
Emerytura/ screen YT

Okazuje się, ze razem z waloryzacją wzrosną także progi dochodowe. Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie to 1 750 zł. miesięcznie.

Jak powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg rząd zadbał o tych, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Podniesienie progu dochodowego z 1700 do 1750. Dzięki temu świadczeniobiorcy nie utraca prawa do pobierania rent. Dodatkowo pozwoli wielu świadczeniobiorcom zatrzymać prawo do pobierania dodatkowych świadczeń oprócz tych emerytalnych, takich jak np. 500 plus dla seniora.

Od października 2019 roku w Polsce funkcjonuje świadczenie pielęgnacyjne, którego zadaniem jest pomoc tym, którzy nie są w stanie samodzielnie egzystować. Środki przeznaczone są na dodatkowa pomoc, którą najczęściej pomaga w wydatkach na rehabilitację, pielęgnację czy opiekę medyczną.

Świadczenie uzupełniające wypłacane należy się tym, którzy nie przekraczają miesięcznego dochodu w wysokości 1700 złotych (do dochodu wlicza się emeryturę/ rentę plus świadczenie uzupełniające). Oznacza to, ze o świadczenie uzupełniające mogą starać się ci, którzy otrzymują emeryturę lub rentę w wysokości do 1200 złotych. Im więcej emeryt lub rencista otrzymuje świadczenia tym niższa kwota wpłynie na jego konto z tytułu 500 plus dla seniora.

Wyższa wa;oryzacja dla seniorów/screen Youtube @Centu$ TV
Wyższa wa;oryzacja dla seniorów/screen Youtube @Centu$ TV

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: CZY 2021 ROK BĘDZIE JESZCZE GORSZY NIŻ 2020? KRZYSZTOF JACKOWSKI MIAŁ NIEPOKOJĄCĄ WIZJĘ. OSTRZEGA PRZED RAKIETĄ. CZY POWINNIŚMY SIĘ MARTWIĆ

O tym się mówi na świecie: KSIĄŻĘ HARRY JEDNAK NIE SPOTKA SIĘ Z KRÓLOWĄ ELŻBIETĄ II. CZY W RODZINIE KRÓLEWSKIEJ DOSZŁO DO KOLEJNYCH KŁÓTNI? NOWE FAKTY

Z życia gwiazd: JAK WYGLĄDA DOM MAŁGORZATY KOŻUCHOWSKIEJ? GWIAZDA PŁAWI SIĘ W LUKSUSACH. MA NIESAMOWITE WNĘTRZA, ZDJĘCIA SĄ ZACHWYCAJĄCE