Jak Informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoby uprawnione do złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie, mają czas do 31 sierpnia bieżącego roku. Sprawdź jakie należy spełnić warunki i komu przysługuje.

Dodatek solidarnościowy - komu przysługuje

YT

Jest to świadczenie, które rząd wprowadził w związku ze skutkami zamrożenia gospodarki, które nastąpiło po ogłoszeniu przez rząd stanu epidemicznego w kraju. Przysługuje ono osobom, które w wyniku przymusowej kwarantanny straciły pracę, ale to nie wszystko.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o świadczenie to, które miesięcznie wynosić ma 1400 złotych mogą wnioskować osoby, których umowy o pracę zostały rozwiązane decyzją pracodawcy po 15 marca bieżącego roku lub osoby, których umowy na czas określony dobiegły końca po tym terminie. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy także mogą wnioskować o dodatek solidarnościowy.

Regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Beata Kopczyńska wyjaśnia w szczegółach warunki, jakie wnioskodawca powinien spełnić.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni. Świadczenie to przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Należy dodać, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Po złożeniu wniosku wypłata powinna wystąpić w ciągu kilku dni.

Dane ZUS nie pozostawiają wątpliwości: 58% wnioskodawców to kobiety, a osoby między 26, a 35 rokiem życia, stanowią 32% wnioskujących o dodatek solidarnościowy.

Czy kwalifikujesz się do złożenia takiego wniosku?

O tym się mówi: Wielka muzyczna gwiazda lat 60. odeszła. Kondolencje płyną z całego świata

Zerknij: Sanepid pilnie poszukuje parafian, którym ksiądz z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 rozdawał komunię świętą