Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała o zmianach dotyczących wydłużenia zasiłku opiekuńczego. Jak się okazuje niektórzy rodzice będą mogli otrzymywać go aż do 12 lipca.

– Jeżeli rodzice lub opiekunowie mimo otwarcia placówki nie będą mogli posłać do niej dziecka, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nadal będzie im przysługiwało – wyjaśniła szefowa MRPiPS.

Dzieci skarżyły się na dziwne objawy. Źródło: edziecko.pl
Dzieci skarżyły się na dziwne objawy. Źródło: edziecko.pl
Dzieci skarżyły się na dziwne objawy. Źródło: edziecko.pl

Zgodnie z informacjami podanymi przez Maląg rodzice dzieci do 8 roku życia będą przyjmować zasiłek opiekuńczy dłużej o kolejne 14 dni.

Jak podaje Polsat News, informacja o wydłużeniu zasiłku pojawiła się także wykazie prac legislacyjnych rządu. Jak się okazuje pieniądze, które otrzymają rodzice nie są wliczone w roczną pulę.

– Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 (…) jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r. – taka informacja widnieje w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Zasiłek Opiekuńczy przysługuje wszystkim tym rodzicom, którzy z powodu pandemii nie mogą być aktywni zawodowo. Jednocześnie nie mogą lub nie chcą oddać swojego dziecka do żłobka czy przedszkola z obawy przed koronawirusem.

ZUS. Screen: Business Insider
ZUS. Screen: Business Insider
ZUS. Screen: Business Insider

Jak informował portal „Życie”: KURIOZALNA SYTUACJA MOŻE STAĆ SIĘ UDZIAŁEM LEKARZY PRZEZ „TARCZĘ 4.0”. MOGĄ NAWET ODBYĆ KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI, EKSPERCI OSTRZEGAJĄ