Deszyfrowanie kodu


Kod na etykietach nazywa się PLU (Price-Look Up (PLU)). Zawiera informacje o warunkach uprawy owoców.

Powiemy ci wszystko, jak zrozumieć, co oznaczają te liczby i tajemnice.

Czterocyfrowy kod, zaczynający się od cyfry 3 lub 4

3XXX, 4XXX - oznacza, że ​​warzywa i owoce uprawia się w normalnych warunkach przy użyciu nawozów chemicznych i pestycydów.

Pięciocyfrowy kod zaczynający się od 8

8XXXX - produkty modyfikowane genetycznie. Należy unikać takich produktów, ponieważ są one wyjątkowo szkodliwe dla naszego życia. Genetycznie zmodyfikowane warzywa i owoce mogą powodować raka.

Pięciocyfrowy kod zaczynający się od 9

9XXXX - produkty uprawiane na gruntach ekologicznych, bez użycia nawozów chemicznych. Oznacza to, że owoce uprawiano przy użyciu starych metod uprawy naszych przodków: własnymi rękami i bez chemikaliów. To są produkty organiczne.

Jeśli płód nie ma kodu PLU

Wszystkie importowane produkty muszą zawierać ten kod. Może to być niebezpieczne, ponieważ naklejka została prawdopodobnie z jakiegoś powodu usunięta.

Przypomnij sobie o… OGÓRKI NA SAŁATKĘ I DO KISZENIA: JAK PRAWIDŁOWO JE UPRAWIAĆ, ŻEBY BYŁY PYSZNE