Tegoroczny Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach od 16 do 18 czerwca. 16 czerwcva przeprowadzony zstanie gzamin z języka polskiego, 17 czerwca z matematyki, a 18 czerwca z języka obcego.
Wszystkie egzaminy rozpoczną się danego dnia o godzinie 9. Różniła je będzie jedynie długość każdego z nich. . Egzamin z jęz. polskiego potrwa 120 minut, z matematyki - 100 minut, z języka obcego - 90 minut. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn muszą mieć wydłużony czas pisania, każdy z egzaminów napiszą dłużej o 60 minut (jp), 50(mat.) i 45(jo).

Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl
Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl
Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji:

Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.
Ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w kwietniu 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).
Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13.00.

Minister edukacji nie nosi maseczki ochronnej, źródło: wPolityce
Minister edukacji nie nosi maseczki ochronnej, źródło: wPolityce
Minister edukacji nie nosi maseczki ochronnej, źródło: wPolityce

Portal "Życie" informował o: NOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYJĘĆ RODZINNYCH. JAK ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI W NAJBLIŻSZYM CZASIE