Przyjście na świat Jezusa Chrystusa i przekazanie nam przez niego wielu prawd objawionych przez samego Boga i Ducha Świętego było najważniejszym momentem w dziejach rodzącej się wiatry chrześcijańskiej i właśnie na podstawie jego słów, czynów i nauk powstała święta księga chrześcijan – Nowy Testament.

Okazuje się jednak, że Jezus w trakcie swojej ziemskiej drogi nie ujawnił wszystkich faktów o sobie od razu. Dwaj duchowni – jezuita i dominikanin – przekonują, że byłoby to bardzo szkodliwe, a skutki tego postępowania Jezusa mogłyby być niezwykle zaskakujące.

Najpewniej żaden z nas nie jest przygotowany podczas ziemskiego życia na wszystkie fakty i informacje dotyczące samego Jezusa, Boga, wiary i natury świata, a także samego człowieka.

Dwaj zakonnicy – jezuita i dominikanin przekonują, że Jezus wiedział doskonale, z jakiego powodu nie objawia całej prawdy o sobie. Ma to swój głęboki metafizyczny sens!

Objaśnienie tego zjawiska zostało oparte na słowach z Ewangelii św. Jana rozdział 16, wers od 12 do 15. Czytamy w nich:

- Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Tłumacząc te słowa jezuita, Mieczysław Łusiak przekonuje, że żaden człowiek na świecie nie jest w stanie od razu przyjąć wszystkiego, co Jezus ma ludzkości do powiedzenia i to wcale nie dlatego, że jego wizja byłaby przerażająca, a wręcz odwrotnie – zbyt piękna jak na nasze możliwości poznawcze!

Dzieje się tak dlatego, że człowiek przyzwyczajony do wszechobecnego zła i podłości musi stopniowo wchodzić w świat dobra, piękna i miłości Boga, ponieważ w przeciwnym wypadku od razu byśmy je odrzucili, jako niezrozumiałe!

Ważną rolę w objawieniu prawd podstawowych ma również Duch Święty, którego musimy się nauczyć, rozumieć i współpracować z nim. To Duch Święty jest Duchem Prawdy! – tłumaczy jezuita, Mieczysław Łusiak.

A co na temat prawdy o Jezusie i świecie ma do powiedzenia dominikanin, Wojciech Jędrzejewski? Egzegeza z komentarzem została opublikowana na kanale dominikanów na YouTube. Warto posłuchać!

Portal „Życie” informował: NIESAMOWITA HISTORIA POLSKIEJ STYGMATYCZKI. MIAŁA DAR PRZEWIDYWANIA PRYSZŁOŚCI I UZDRAWIANIA, CZĘSTO ROZMAWIAŁA Z DUCHAMI

Przypomnij sobie: BÓG ZOSTAWIŁ NAM SIEBIE POD POSTACIĄ CHLEBA. JEDEN CZŁOWIEK WYTŁUMACZYŁ DLACZEGO

Portal "Życie" pisał również: TO WYDARZENIE ODMIENIŁO JEGO ŻYCIE NA ZAWSZE. POMODLIŁ SIĘ MÓWIĄC "TY SIĘ TYM ZAJMIJ"