Jak powiedział ksiądz Mieczysław Łusiak najważniejszą rzeczą w pojednaniu z Jezusem jest umiejętność „dotknięcia go”. Poprzez dotkniecie Jezusa rozumie się uwierzenie w jego boskość i zaufanie mu. Pełne oddanie się w ręce Boga może przynieść zdrowie fizyczne i psychiczne.

Najlepszym sposobem na kontakt z Bogiem jest modlitwa. To ona umożliwia nam rozmowę z najjaśniejszym o wszystkich naszych troskach. Nie jest to łatwe, wymaga pełnego zaufania do stwórcy i oddania się mocy Jezusa Chrystusa.

W walce o lepsze zdrowie pomoże nam modlitwa o uzdrowienie.

[quote author=""]