Właściciele psów muszą przygotować się na kolejny wzrost wydatków. W 2024 roku maksymalna stawka podatku od psa wzrosła do 173,55 zł, co oznacza podwyżkę o ponad 15% w porównaniu do roku ubiegłego.


Chociaż każda gmina ustala własne stawki, nie mogą one przekroczyć ustawowego limitu. Oznacza to, że w zależności od miejsca zamieszkania, właściciele psów mogą zapłacić mniej lub więcej niż 173,55 zł.


Należy pamiętać, że nie każdy musi płacić podatek od psa. Z opłaty zwolnione są m.in.:

  • osoby z niepełnosprawnością posiadające psa asystującego

  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

  • seniorzy powyżej 65. roku życia prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe

  • osoby pracujące w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych

  • rolnicy płacący podatek gruntowy od posiadłości powyżej 1 hektara

Termin płatności podatku od psa wyznacza gmina. Najczęściej jest to 30 kwietnia, jednak osoby, które niedawno stały się właścicielami psów, mają na to dwa miesiące. Opłatę można uiścić w kasie urzędu gminy, u inkasenta lub przelewem na konto bankowe gminy.


Zaniedbanie obowiązku zapłaty podatku od psa może skutkować karą finansową nałożoną przez gminę. Jej wysokość zależy od lokalnych stawek podatku i może sięgać nawet 500 zł.


Pamiętajmy, że decyzja o wprowadzeniu podatku od psa i jego wysokości leży w gestii gminy. Warto sprawdzić w urzędzie gminy, jaka stawka obowiązuje w danym miejscu oraz zapoznać się z zasadami zwolnień z opłaty.


To też może cię zainteresować: Luna zdecydowała się wyjawić całą prawdę o swoich rodzicach. Wokół wokalistki krążą nieprzyjemne plotki. Wyszło na jaw, z jakiej rodziny pochodzi

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Agnieszka Woźniak-Starak przekazała niezwykle radosną nowinę. W życiu dziennikarki zaszły kluczowe zmiany. Przyznała, że spełniło się jej marzenie