Sejm zadecydował o tym, jakie podwyżki czekają emerytów w najbliższych miesiącach. Uchwalona w czwartek nowelizacja ustawy ws. waloryzacji rent i emerytur zakłada, że świadczenia wzrosną o minimum 70 zł, a wysokość najniższej emerytury sięgnie 1200 zł.

Nowelizacja przyjęta przez Sejm przewiduje, że już od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., ale nie mniej niż o 70 zł brutto (to 35 zł w przypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz renty inwalidzkiej III grupy).

Na wyższą podwyżkę mogą liczyć osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Szacuje się, że będzie to około 6,2 mln emerytów i rencistów.

Wyższe świadczenia otrzymają również osoby otrzymujące najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne. Ich świadczenia wzrosną ze 1100 do 1200 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 825 do 900 zł.

Zmiany w sprawie trzynastek

Warto również podkreślić, że posłowie podjęli decyzję w sprawie tzw. trzynastek. Uchwalona przez nich ustawa gwarantuje coroczną wypłatę trzynastego świadczenia.

Projekt zakłada, że wysokość trzynastej emerytury będzie się równać wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Oznacza to, że wysokość tegorocznej trzynastki sięgnie 1200 zł brutto.

Pieniądze zostaną wypłacone emerytom w takiej samej formie, w jakiej dotychczas pobierają swoją obecną emeryturę. Dodatkowe świadczenie nie będzie wliczane do dochodu i nie będą z niego dokonywane żadne potrącenia czy egzekucje w przypadku zadłużonych emerytów.

Sejm ustalił również, skąd rząd weźmie pieniądze na wypłatę dodatkowych świadczeń dla emerytów. Zostaną one pobrane z Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu państwa. Większość osób otrzyma dodatkowe świadczenia wraz z kwietniową emeryturą lub rentą.

Na portalu "Życie" dowiesz się również o... WIADOMO, JAK CZĘSTO BĘDZIE WYPŁACANA TRZYNASTA EMERYTURA. MINISTER ZABRAŁ GŁOS W TEJ SPRAWIE

Warto sobie przypomnieć... TRZYNASTKI NIEBAWEM TRAFIĄ DO EMERYTÓW. ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE, NALEŻY ZŁOŻYĆ SPECJALNY WNIOSEK

Portal "Życie" informuje także... SPOSÓB NA EMERYTURĘ WYŻSZĄ O KILKASET ZŁOTYCH? TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!