Jak podaje portal "Goniec", w marcu tego roku zwaloryzowane zostały nie tylko renty i emerytury, ale także część dodatków wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeden z nich wzrósł do 533,30 zł. Kto może z nich skorzystać?

Dodatek dla sierot zupełnych

Osoby będące sierotami zupełnymi mogą skorzystać ze specjalnego dedykowanego im dodatku. Po marcowej waloryzacji wzrósł on do 533,30 zł. Przysługuje on osobom pobierającym rentę rodzinną, które straciły oboje rodziców. Mogą z niego skorzystać również osoby, których mama zmarła, a ojciec pozostawał nieznany.

Co ważne, dodatek wypłacany jest każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile osób jest uprawnionych do pobierania renty rodzinnej. Aby móc skorzystać z dodatku, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS.

Należy wypełnić Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (wniosek ERRD) i dołączyć do niego akt zgonu rodziców. W przypadku osób, których ojciec pozostaje nieznany, poza aktem zgonu, należy przedłożyć również akt urodzenia, w który wskazano na brak danych ojca.

Pieniądze/YouTube @ Damian Olszewski - Praktycznie o pieniądzach
Pieniądze/YouTube @ Damian Olszewski - Praktycznie o pieniądzach
Pieniądze/YouTube @ Damian Olszewski - Praktycznie o pieniądzach

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej można złożyć osobiście w placówce ZUS. Można również złożyć wniosek za pośrednictwem pełnomocnika. Istnieje również możliwość wysłania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej lub polskiego urzędu konsularnego.

Pracownicy ZUS mają 30 dni od daty złożenia wniosku na jego rozpatrzenie. W przypadku odmowy przyznania dodatku osoba ubiegająca się o jego wypłatę, może złożyć odwołanie w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od wydania decyzji.

Pieniądze/YouTube @DDA Beczka
Pieniądze/YouTube @DDA Beczka
Pieniądze/YouTube @ DDA Beczka

Wiedzieliście o tym dodatku?

To też może cię zainteresować: Kobieta dostała rachunek za gaz. Kwota, na jaką opiewała faktura, zwaliła ją z nóg. Jej przypadek nie jest odosobniony

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Dawid Kubacki szczerze opowiedział o trudnych chwilach związanych z chorobą żony. "Spotkanie ze świętym Piotrem odsunęło się w czasie"

O tym się mówi: Małgorzata Roznek-Majdan przestrzega swoich fanów. "Nie wierzcie w informacje przekazywane na innych platformach"