Jak informuje portal "Parenting", ze świadczenia popularnie określanego, jako emerytura "Mama 4+", mogą korzystać nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie? W jakiej kwocie wypłacane jest to świadczenie?

Matczyna emerytura - ile wynosi?

Jakiś czas temu do polskiego systemu emerytalnego wprowadzono tzw. emeryturę matczyną. Zgodnie z wprowadzonymi przez ustawodawcę regulacjami, świadczenie to podlega waloryzacji, co oznacza, że jej wysokość się zmienia. W 2022 roku, jej maksymalna wysokość wynosi 1340 zł brutto.

Na najwyższą kwotę mogą liczyć te osoby, które nie mają istalonego prawa do innego świadczenia (renty lub emerytury). Jeśli dana osoba pobiera inne świadczenie, emerytura matczyna może zostać odpowiednio pomniejszona. Prawo do niej przysługuje tylko tym osobom, których świadczenie jest niższe od minimalnego.

Pieniądze/Youtube @Aktualności 360
Pieniądze/Youtube @Aktualności 360
Pieniądze/Youtube @Aktualności 360

Dla kogo emerytura "Mama 4+"

Od 2019 roku nawet kilka milionów Polaków uzyskało prawo do wypłaty świadczenia określanego popularnie jako "Mama 4+". Rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą poierać te osoby, które zrezygnowały z pracy zawodowej, koncentrując się na opiece nad dziećmi.

Co ważne, liczba dzieci nie może być niższa niż 4. Dodatkowo wymaga się, żeby osoba ubiegająca się o "matczyną emeryturę" nie pobierała żadnych świadczeń lub pobierała je w kwocie niższej niż świadczenie minimalne. Ostatnim warunkiem, jest osiągnięcie wieku emerytalnego - w przypadku kobiet to 60., mężczyzn 65. lat.

Potrzebny wniosek

Matczyna emerytura nie jest wypłacana z automatu i aby otrzymać pieniądze, należy złożyć specjalny wniosek. Wypełniony formularz należy złożyć w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do wniosku należy dołączyć druk ERU, który zawiera informację o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy, o jego sytuacji materialnej i osobistej. Nieco inaczej kwestia ta wygląda w przypadku mężczyzn, którzy chcieliby skorzystać z matczynej emerytury.

Składanie wniosku/YouTube @Telewizja Kutno
Składanie wniosku/YouTube @Telewizja Kutno
Składanie wniosku/YouTube @Telewizja Kutno

Mężczyźni muszą dostarczyć również: zaświadczenie o własnych dochodach, akt zgonu (w przypadku, kiedy ich żona zmarła), jeśli matce zostały ograniczone prawa rodzicielskie, należy dostarczyć odpowiednią informację na ten temat. Niezbędne jest także wskazanie przerw w wychowywaniu dzieci wraz z podaniem powodu przerwy.

Co sądzicie o świadczeniu "Mama 4+"?

To też może cię zainteresować: Na tysiącach grobów pojawiła się niepokojąca informacja. Nie brakuje głosów oburzenia. O czym mowa

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Niespodziewane odejście Żory Korolyova, wstrząsnęło nie tylko jego sympatykami. Jak dziś wygląda ostatnie miejsce spoczynku tancerza

O tym się mówi: Okno Życia uratowało kolejne dziecko. Do jednego z nich trafił tygodniowy chłopiec. Znaleziono przy nim kartkę