Jak podaje portal "Gazeta", z emerytury po zmarłym mężu, określanej również jako renta rodzinna, mogą korzystać nie tylko wdowy. Liczba uprawnionych do skorzystania ze świadczenia jest zdecydowanie dłuższa. Wysokość świadczenia uzależniona jest od tego, jak wielu osobom ona przysługuje. Poznajcie szczegóły!

Renta rodzinna, kto może z niej skorzystać?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które przysługuje osobom owdowiałym, choć nie tylko. Świadczenie wypłacane jest w przypadku, kiedy zmarły miał prawo do emerytury bądź spełniał warunki gwarantujące jej przyznanie (także do emerytury pomostowej), do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierał zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, a także nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Aby móc skorzystać z renty rodzinnej niezbędne jest spełnienie określonych warunków:

ukończyć 50. rok życia,

w momencie śmierci męża była niezdolna do podjęcia pracy,

skończyła 50. lat lub stała się niezdolna do pracy na przestrzeni 5 lat od momentu śmierci męża bądź do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem pobierającym rentę rodzinną,

wychowuje dziecko uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej lub dziecko uprawnione do świadczenia, które ma orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy lub\i samodzielnej egzystencji.

Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360

Kobieta decyująca się na skorzystanie z renty rodzinnej musi zrezygnować ze swojej emerytury. Warto więc zastanowić się, które ze świadczeń jest dla niej bardziej korzystne, tym bardziej, że emerytura po mężu wynosi 85 procent.

Świadczeniobiorców może być więcej

Wdowa nie jest jedyną osobą, która może skorzystać z renty rodzinnej. Należy pamiętać jednak, że od ilości pobierających świadczenie osób zależy jego wysokość. W przypadku, kiedy świadczenie pobiera jedna osoba, jego wysokość stanowi 85 proc.

W przypadku dwóch osób uprawnionych do korzystania z renty rodzinnej, będzie ona stanowiła 90 procent, a w przypadku wypłacaniu świadczenia trzem lub większej liczbie osób 95 procent świadczenia.

Pieniądze/Youtube @Aktualności 360
Pieniądze/Youtube @Aktualności 360
Pieniądze/Youtube @Aktualności 360

Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

To też może cię zainteresować: Już niebawem ruszy przyjmowanie wniosków o dodatek w kwocie 3 tysięcy złotych. Kto może liczyć na jego wypłatę

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Dominika Gwit opowiada o trudnej drodze do spełnienia marzeń. Aktorka mówi o chorobach, które wpłynęły na jej życie

O tym się mówi: Jarosław Kaczyński uczcił pamięć Kornela Morawieckiego. Rządowe media wzruszone