Jak podaje portal "Strefa Biznesu", na świadczenie 500 plus dla seniora, mogą liczyć nie tylko osoby z ustalonym prawem do emerytury. Po zmianach, jakie wprowadzono w przepisach odnoszących się do dodatku, liczba osób do niego uprawnionych, zdecydowanie się powiększyła. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Zminiły się zasady przyznawania 500 plus dla seniorów

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje traz nie tylko seniorom, ale każdej osobie pełnoletniej, która spełnia przewidziane przez ustawodawcę kryteria. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o oba te orzeczenia.

Pieniądze/Youtube @Aktualności 360
Pieniądze/Youtube @Aktualności 360
Pieniądze/Youtube @Aktualności 360

Niezbędne jest posiadanie polskiego obywatelstwa lub mieć prawo pobyty w Polscu. Należy mieszkać na terenie Polski. Aby móc otrzymać dodatkowe środki, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić zarówno drogą elektroniczną, jak i bezpośrednio w jednym z oddziałów ZUS.

Wniosku nie musi składać osoba, która ubiega się o świadczenie, ale także jej przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, faktyczny opiekun i inna uprawniona do tego osoba. Do wniosku należy dołączyć posiadane orzeczenie o niezdolności do pracy lub/i o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360
Pieniądze/YouTube @Aktualności 360

Zasadnicza wysokość świadczenia wynosi 500 złotych. Jenak nie zawsze wypłacane jest w pełnej kwocie. W przypadku osób, które pobierają świadczenie finansowane ze środków publicznych (m.in. rentę, emeryturę) w kwocie wyższej niż 1396,13 zł ale nie przekraczającej 1896,13 zł. Wówczas będzie ono wypłacone w kwocie równej różnicy między 1896,13 zł a pobieranym świadczeniem.

Co sądzicie o świadczeniu 500 plus dla seniora?

To też może cię zainteresować: Magda Gessler nie wytrzymała! Ostatnie wydarzenia sprowokowały restauratorkę do działania. To było zdecydowanie za wiele dla gwiazdy. Co się dzieje

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: W czerwcu trzeba się spodziewać dużych ćwiczeń wojskowych na Morzu Bałtyckim. Żołnierze będą ćwiczyć w ramach BALTOPS 22. Dowiemy się, co na to Rosja

O tym się mówi: Krzysztof Jackowski zapowiada jeszcze większy kryzys. Co ma się wydarzyć według popularnego jasnowidza