Jak podaje portal Super Biznes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca renty osobom, które mają orzeczoną niezdolność do pracy. Do pewnego momentu świadczenia takie były przyznawane na czas nieokreślony, jednak od kilku lat co około dwa lub trzy lata trzeba stawić się na komisję.

Nowy sposób na rentę

Warto także zaznaczyć, że w ostatnich dwóch latach liczba osób pobierających rentę z powodu niezdolności do pracy znacząco spadła. W 2019 roku było to 675,3 tysiąca osób, natomiast już w 2002 roku zaledwie 640,7 tysiąca.

Co więcej, w czasie pandemii w znaczący sposób zmienił się system przedłużania rent z tytułu niezdolności do pracy. Z powodu mocno ograniczonych możliwości wykonania badań lekarskich, renty są przedłużane automatycznie o 3 miesiące od miesiąca zakończenia ważności orzeczenia. Przedłużenie takie jest stosowane bez konieczności stawienia się na badania lekarskie. Ważny jest jednak fakt, że w taki sposób okres przyznawania renty może być wydłużony tylko raz. Kolejne przedłużenie wymaga już badania lekarskiego.

Badanie lekarskie jednak konieczne

Podobnie badanie jest konieczne w sytuacji, gdy dana osoba stara się o rentę po raz pierwszy. Jak jednak zaznacza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, takie osoby są traktowane w sposób priorytetowy.

- W każdym przypadku - gdy istnieje możliwość wydania orzeczenia na podstawie zgromadzonej dokumentacji – takie orzeczenie jest wydawane. Jeśli dla dokonania ustaleń orzeczniczych istnieje konieczność przeprowadzenia badania bezpośredniego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską, osoby te w pierwszej kolejności są kierowane na badania, tak aby ich wnioski o świadczenie mogły zostać rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie – zaznaczył jeden z pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas rozmowy z dziennikarzem Gazety Wyborczej.

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: POLACY MAJĄ JEDYNIE MIESIĄC NA DOPEŁNIENIE BARDZO WAŻNEGO OBOWIĄZKU. W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU CZEKA WYSOKI MANDAT. CHODZI O SAMOCHODY

O tym się mówi w Polsce: PORUSZAJĄCE WYZNANIE PACJENTA SZPITALA TYMCZASOWEGO. ZDRADZIŁ CODZIENNOŚĆ PRACY LEKARZY WALCZĄCYCH O ŻYCIE CHORYCH. PADŁY SŁOWA O MŁODYCH LUDZIACH

O tym się mówi na świecie: PREZYDENT POPEŁNIŁ GAFĘ? TAK ROZMAWIAŁ PRZEZ TELEFON Z KRÓLEM JORDANII? ZDJĘCIA Z GABINETU ANDRZEJA DUDY WPRAWIAJĄ W KONSTERNACJĘ. RZECZNIK KOMENTUJE

Z życia gwiazd: BRAT MAGDY GESSLER ZDRADZIŁ WIELKĄ RODZINNĄ TAJEMNICĘ. ZNANEJ RESTAURATORCE MOŻE SIĘ TO NIE SPODOBAĆ! CZY TALENT DO GOTOWANIA JEST U NICH DZIEDZICZNY