W świetle obecnej, ciężkiej sytuacji każda możliwość otrzymania dodatkowej gotówki odgrywa ogromną rolę dla Polaków. Właśnie dlatego takim zainteresowaniem cieszą się wszelkie programy, które pozwalają na zyskanie pieniędzy od państwa.

Warto przypomnieć, że poza obecnymi rozwiązaniami, proponowanymi przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej, dodatkami do emerytury i renty, a także 500 plus, istnieje jeszcze jeden program, również wprowadzony w ostatnim czasie. Mowa o akcji „Mama 4 plus”.

Pieniądze. Screen:YouTube
Pieniądze. Screen:YouTube
Pieniądze. Screen:YouTube

Dodatkowe pieniądze dla mam

Program, o którym mowa, to „Mama 4 plus”. Został on wprowadzony w życie 1 marca 2019 roku. Zapewnia on byt matkom, a także, o dziwo, niektórym ojcom. Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać beneficjentem dodatku?

Jak podaje Biznesinfo.pl, najważniejszy jest fakt, że osoby, które otrzymają dodatek, to te, które zrezygnowały z pracy, by wychować dzieci. Nie dostaną jednak gotówki od razu.

Pieniądze będą należały się kobietom, które wychowały i urodziły bądź jedynie wychowały co najmniej czworo dzieci. To jeszcze nie wszystko – matki muszą mieć skończone 60 lat.

Zasiłek mogą otrzymać także ojcowie – będzie przysługiwał panom, którzy wychowali samotnie co najmniej czworo dzieci po porzuceniu lub śmierci ich matki. Muszą mieć ukończone 65 lat.

Pieniądze. Źródło: Youtube
Pieniądze. Źródło: Youtube

Jest jeszcze jeden, bardzo istotny warunek – kwestia dochodów. Beneficjenci programu muszą okazać zaświadczenie, że nie mają dochodów pozwalających na utrzymanie. To jeszcze nie wszystko – wymogiem jest także mieszkanie w Polsce oraz posiadanie tu ośrodka interesów życiowych przez minimalnie 10 lat.

Dodatkowo beneficjenci programu muszą posiadać obywatelstwo polskie lub kraju członkowskiego UE lub EFTA, a także prawo pobytu lub zalegalizowany pobyt na terenie naszego kraju.

Podczas składania wniosku o dodatkowe pieniądze należy także przedstawić akty urodzenia dzieci albo orzeczenia sądu o sprawowanie nad nimi opieki, podanie numerów PESEL dzieci, a także oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej, osobistej i materialnej.

Beneficjenci, którzy nie posiadają emerytury ani renty, otrzymają świadczenie w wysokości najniższej emerytury – obecnie 1100 zł miesięcznie. Jeśli posiadają inne źródło świadczeń – „Mama 4 plus” będzie wyrównaniem do 1100 zł.

Przypomnij sobie o… PORUSZAJĄCE WYZNANIE MARKA KONDRATA. „MARZYŁEM O NIEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Jak informował portal Życie: 08.07.2020 ROK. SMUTNE WIEŚCI PŁYNĄ Z MINISTERSTWA ZDROWIA. MAMY WIELE NOWYCH PRZYPADKÓW ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM

Portal Życie pisał również o… PLAGA LATAJĄCYCH MRÓWEK KOMPLIKUJE ŻYCIE W WIELU DOMACH. JAK SKUTECZNIE PORADZIĆ SOBIE Z UPORCZYWYMI OWADAMI