Seniorzy od dłuższego czasu czekają na wprowadzenie tzw. "trzynastek" czyli dodatkowych świadczeń emerytalnych. W końcu podjęto ostateczną decyzję w tej sprawie. Prezes ZUS wydała specjalne oświadczenie. Czy wszystkie obietnice zostały dotrzymane?

Podjęto decyzję w sprawie trzynastej emerytury

Wiele osób oczekuje w przyszłości emerytury. Po przepracowaniu wielu lat, każdy zasługuje na odpoczynek. "Trzynastki" funkcjonują już od pewnego czasu. Po raz pierwszy świadczenia przyznano w ubiegłym roku. Wtedy przekazano seniorom po 1100 złotych brutto.

Z pewnością jest to atrakcyjna forma wsparcia dla emerytów. Pieniądze trafiły aż do 9,8 miliona osób. Rząd obiecał, że w 2020 roku również otrzymają trzynastą emeryturę. Teraz pojęto już ostateczną decyzję w tej sprawie. W związku z tym prezes ZUS wydał oficjalne oświadczenie.

Czy "trzynastka" zostanie w tym roku wypłacona seniorom?

W 2020 roku "trzynastka" będzie jeszcze wyższa, gdyż wyniesie 1200 złotych brutto, czyli równowartości najniższej emerytury. Na wypłatę świadczeń przeznaczono aż 12 miliardów złotych z budżetu państwa. Mają one objąć 9,8 miliona osób.

Według oficjalnego oświadczenia prezesa ZUS pieniądze zostaną przekazane emerytom i renistom wraz z kwietniową emeryturą. Finanse na to czerpane będą z Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu państwa.

Jesteśmy gotowi do wypłaty trzynastych emerytur i rent. To zadanie, nad którym bardzo ciężko pracujemy od wielu tygodni
- napisała profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

"Trzynastki" dedykowane są dla osób pobierających:

świadczenia emerytalne lub rentę rolników,

emeryturę i rentę w systemie powszechnym,

emeryturę pomostową,

emeryturę służb mundurowych,

świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

rentę socjalną i strukturalną,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

renty inwalidów i wojskowych,

rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Polecamy także: NIE WSZYSCY MOGĄ LICZYĆ NA WYPŁATĘ TRZYNASTEK. MOWA O NAWET 200 TYSIĘCY OSOBACH. KOMU NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ ŚWIADCZENIE

Może zainteresuje Cię to: KOBIETY EMERYTKI NIE BĘDĄ ZADOWOLONE Z TYCH WIEŚCI. ŚWIADCZENIA MOGĄ BYĆ NAWET O 20% NIŻSZE

Na portalu "Życie" pisaliśmy o: DOBRE RADY NASZYCH BABĆ I DZIADKÓW. TERAZ JUŻ WIEMY, ŻE WARTO BYŁO ICH SŁUCHAĆ