Na początku stycznia politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy dotyczącej ustanowienia 19 lutego Dniem Nauki Polskiej.

Pod projektem podpisało się 26 posłów PiS, wśród których znaleźli się m.in. Ryszard Terlecki oraz Joanna Borowiak. Twórcy projektu podkreślili, że chcą tym gestem upamiętnić wielkie dokonania polskich naukowców:

Dzień Nauki Polskiej stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa. Co więcej - ich odkrycia nieraz wywierały przemożny wpływ na bieg dziejów całej ludzkości.

Na datę nowego święta wybrano dzień urodzin Mikołaja Kopernika. W ten symboliczny sposób politycy PiS chcą upamiętnić nie tylko słynnego astronoma, ale też innych wybitnych polskich naukowców, m.in. Stefana Banacha, Ignacego Łukasiewicza czy Marię Skłodowską-Curie.

Pomysłodawcy projektu podkreślili, że polska naukowa zawsze była kluczowym impulsem do rozwoju całego kraju:

Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty.

Nowe święto ma zostać ustanowione również po to, by podkreślić fundamentalną rolę nauki jako podstawy całej cywilizacji. Ta inicjatywa spotkała się z dużym poparciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Resort zapowiedział już, że jeśli 19 lutego zostanie ustanowiony Dniem Nauki Polskiej, wówczas MNiSW właśnie tego dnia będzie organizować uroczystą galę, w czasie której wręcza polskim naukowcom Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sejm jest za

W czwartek sejmowa komisja rozważyła projekt ustanowienia 19 lutego Dniem Nauki Polskiej. Posłowie pozytywnie odnieśli się do tego pomysłu. Za uchwaleniem ustawy było 423 posłów, 7 wstrzymało się od głosu, a przeciw było zaledwie 14.

Część posłów zwróciła uwagę na niefortunny wybór terminu. W tym dniu bowiem zazwyczaj trwa przerwa międzysemestralna, a naukowców nie ma na polskich uczelniach.

Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że wprowadzenie nowego święta nie zmieni sytuacji polskiego środowiska naukowego, które rozpaczliwie potrzebuje nowych funduszy:

Mamy sytuację, w której wprowadza się nowe święto, zamiast wprowadzać realne finansowanie edukacji. Jesteśmy znacznie poniżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o wydatki na naukę i badania w sektorze publicznym.

Warto wspomnieć, że w czasie prac sejmowych pojawiły się cztery wnioski o zmianę projektu ustawy. Dwa z nich dotyczyły zmiany daty nowego święta. Zaproponowano, by był to dzień urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (7 listopada) lub dzień, w którym Polka odebrała Nobla (10 grudnia). Wszystkie jednak zostały odrzucone.

Czy będziemy mieć dzień wolny

W tej chwili nie wiadomo jeszcze czy nowe święto państwowe będzie dniem wolnym od pracy, jednak wydaje się to mało prawdopodobne.

Obecnie ustawowo wolne są zaledwie trzy święta narodowe. Chodzi tu o Święto Pracy (1 maja), Święto Konstytucji (3 maja) oraz Święto Niepodległości (11 listopada). Teraz ustawa trafi do Senatu.

Na portalu "Życie" dowiesz się również o... W POLSCE ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNY SPIS POWSZECHNY. TRZEBA WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ, INACZEJ DOSTANIESZ KARĘ

Warto sobie przypomnieć... CZY W POLSCE ZOSTANIE WPROWADZONE NOWE ŚWIĘTO PAŃSTWOWE? BYĆ MOŻE PIERWSZY RAZ BĘDZIEMY JE OBCHODZIĆ JUŻ W NASTĘPNYM MIESIĄCU

Portal "Życie" informował także... ŚWIĘTA NAKAZANE W 2020 ROKU. OTO KALENDARZ ŚWIĄT KOŚCIELNYCH NA ROK 2020