Abonament RTV nie będzie likwidowany – jak się okazało, ta informacja była tylko nieprawdziwą pogłoską. Rząd planuje utrzymanie abonamentu.

Poczta Polska udostępniła na swojej stronie internetowej nowy cennik abonamentu RTV, który będzie obowiązywał w 2020 roku.

Stawki, które podaje Poczta Polska, będą następujące:

 • Miesięczny abonament za odbiornik radiofoniczny – 7 zł,
 • Miesięczny abonament za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny – 22,70 zł.

Osoby, które zdecydują się na uregulowanie opłat za cały rok do 25 stycznia 2020 roku, będą mogły liczyć na specjalną, 10-procentową zniżkę.

Dodatkowo w przypadku opłacenia abonamentu za więcej niż 1 miesiąc w dowolnym momencie roku można skorzystać z przewidzianych zniżek. Należy tylko zapłacić należność do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Oto wysokość opłat za odbiornik radiofoniczny, biorąc pod uwagę zniżkę za opłacenie okresu dłuższego niż 1 miesiąc:

 • 2 miesiące – 13,60 zł,
 • 3 miesiące - 20,15 zł,
 • 4 miesiące - 27,15 zł,
 • 5 miesięcy - 33,75 zł,
 • 6 miesięcy - 39,90 zł,
 • 7 miesięcy - 46,90 zł,
 • 8 miesięcy - 53,50 zł,
 • 9 miesięcy - 60,05 zł,
 • 10 miesięcy - 67,05 zł,
 • 11 miesięcy - 73,65 zł,
 • 12 miesięcy (rok) - 75,60 zł.

Oto wysokość opłat za odbiornik telewizyjny albo telewizyjny i radiofoniczny, biorąc pod uwagę zniżkę za opłacenie okresu dłuższego niż 1 miesiąc:

 • 2 miesiące – 44,05 zł,
 • 3 miesiące - 65,35 zł,
 • 4 miesiące - 88,05 zł,
 • 5 miesięcy - 109,40 zł,
 • 6 miesięcy - 129,40 zł,
 • 7 miesięcy - 152,10 zł,
 • 8 miesięcy - 173,45 zł,
 • 9 miesięcy - 194,75 zł,
 • 10 miesięcy - 217,45 zł,
 • 11 miesięcy - 238,80 zł,
 • 12 miesięcy (rok) - 245,15 zł.

Zwolnione z opłat są osoby, które mają co najmniej 75 lat, należą do I grupy inwalidzkiej, kombatanci, którzy są inwalidami wojskowymi lub wojennymi, a także osoby, które mają co najmniej 60 lat i prawo do emerytury o wysokości maksymalnie 50% przeciętnego wynagrodzenia.

By móc nie uiszczać opłat, uprawnieni powinni udać się do urzędu pocztowego, wręczyć specjalne oświadczenie i przedstawić dokumenty, które będą potwierdzeniem uprawnień do zwolnienia z abonamentu RTV.

Kary za niepłacenie abonamentu przy niezarejestrowanym odbiorniku to 681 zł – 30-krotność abonamentu. Przy zarejestrowanym odbiorniku i niepłaconym abonamencie będzie trzeba opłacić wszystkie niezapłacone składki oraz odsetki. Inaczej może dojść nawet do interwencji komornika.

Przypomnij sobie o… OŁÓW I RTĘĆ W RYBNYCH FILETACH. ŚWIĄTECZNE PROMOCJE MOGĄ NIE WYJŚĆ NA ZDROWIE

Jak informował portal Życie: TO JUŻ DZIŚ. KONTROLE I WIELKA AKCJA POLICJI NA DROGACH. NA CO UWAŻAĆ

Portal Życie pisał również o… W WIGILIĘ NIE PÓJDZIEMY DO PRACY? DO SEJMU WPŁYNĄŁ PROJEKT W TEJ SPRAWIE