Wojsko Polskie zamierza wezwać rezerwistów na ćwiczenia. Już w przyszłym roku armia chce znacznie zwiększyć intensywność szkoleń rezerwistów. Siły Zbrojne traktują tę sprawę priorytetowo.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak zapowiedział, że w przyszłym roku Siły Zbrojne RP położą ogromny nacisk na szkolenie rezerwistów.

Mężczyzna zapowiada, że szkolenia będą organizowane o wiele częściej niż teraz. Będą również o wiele dłuższe. Dotychczasowe szkolenie rezerwistów trwało zaledwie jeden dzień. Już w 2020 roku każde ćwiczenie ma trwać od 5 do 12 dni.

Wojsko zamierza nie tylko zwiększyć intensywność szkoleń, lecz także częściej wzywać rezerwistów na ćwiczenia w trybie natychmiastowym. To właśnie w takich przypadkach na stawienie się w jednostce wojskowej wezwani będą mieć zaledwie cztery godziny.

Ten wymóg dotyczy jednak tylko tych osób, które posiadają nadany przydział mobilizacyjny do wskazanej jednostki. Po otrzymaniu karty „natychmiast”, będą musieli stawić się w jednostce w ciągu czterech godzin.

Właśnie w ten sposób Sztab Generalny Wojska Polskiego chce wyrobić w rezerwistach nawyk stawiania się na czas. Paweł Górski, oficer prasowy szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, podkreśla, że wzywani rezerwiści się nie skarżą:

Nie docierają do nas żadne skargi. Każdy żołnierz rozumie, że w czasie wojny nikt nie będzie czekać, a stawiennictwo powinno był natychmiastowe.

Brak stawiennictwa w wyznaczonym terminie może mieć przykre konsekwencje. Tłumaczy to Paweł Górski, oficer prasowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku:

W przypadku niestawienia się, żołnierze mogą spodziewać się sankcji karnych. To przede wszystkim grzywna lub areszt.

Warto wspomnieć, że już w przyszłym roku Wojsko Polskie zamierza także zmienić przepisy dotyczące rezerwistów. Uporządkowanie tych zasad ma zrównać prawa wszystkich, którzy posiadają tzw. przydziały mobilizacyjne.

Na portalu "Życie" dowiesz się również o... ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2020 ODCZUJĄ WSZYSCY PRACOWNICY. CHODZI RÓWNIEŻ O WYMIAR URLOPU

Warto sobie przypomnieć... MIESZKAŃCY SĄ BUDZENI ŁOMOTANIEM DO DRZWI, KURIERZY DOSTARCZAJĄ IM WEZWANIA. ROZPOCZĘŁA SIĘ POWSZECHNA MOBILIZACJA

Portal "Życie" informował także... NAGŁA MOBILIZACJA W POLSKIM WOJSKU. 1500 OSÓB ZOSTAŁO WEZWANYCH W ŚRODKU NOCY