Już od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie zmiana, która będzie dotyczyła każdego podatnika. Będzie ona polegała na tym, że każdy, kto płaci podatki (VAT, CIT, PIT), będzie musiał przelewać środki na swój indywidualny mikrorachunek. Zmianą będą objęte także osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Do tej pory podatnicy przelewali środki przeznaczone na opłacenie podatków na rachunek bankowy urzędu skarbowego, pod który podlegali. Należy jednak pamiętać, że te rachunki bankowe będą aktywne jedynie do końca bieżącego roku.

Jeśli podatnik będzie chciał wnieść opłatę za okres obejmujący 2019 rok, ale zrealizuje przelew w 2020 roku, będzie musiał pamiętać o zapłaceniu już na nowy, przydzielony dla niego mikrorachunek.

Zmiana ta jest rozszerzeniem istniejących przepisów, według których każdy przedsiębiorca posiada własny rachunek, na który przelewa środki z tytułu ZUS.

Są jednak wyjątki. Nieliczne osoby, które nie posiadają ani numeru NIP, ani PESEL (choć każda osoba płacąca podatki powinna mieć jeden z nich), będą musiały wnosić opłaty na mikrorachunek urzędu skarbowego, pod który podlegają. Wtedy w tytule przelewu konieczne będzie wpisanie numeru dokumentu tożsamości.

Inne opłaty, np. cło, wciąż należy opłacać na poprzednich zasadach – na rachunki odpowiednich urzędów skarbowych. Warto jednak sprawdzić numery rachunków w obwieszczeniu ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych, które zostanie opublikowane w grudniu tego roku.

Numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze na stronie Ministerstwa Finansów albo w urzędzie skarbowym. Należy podać swój PESEL lub NIP. To podatnik odpowiada za właściwe wyznaczenie mikrorachunku, więc istotne jest, by nie pomylić się przy wpisywaniu swoich danych.

Jak podaje Infor.pl, w teorii ma to ułatwić uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu – cała procedura będzie szybsza, choć już obecnie istnieje przepis, który mówi o konieczności wydania go w terminie maksymalnie 7 dni. Dodatkowo urząd skarbowy liczy na zmniejszenie liczby pomyłek w danych do przelewu.

Przypomnij sobie o… MAŁASZYŃSKI ZAMIEŚCIŁ WZRUSZAJĄCY WPIS W MEDIACH. "WCIĄŻ CIĘ KOCHAM"

Jak informował portal Życie: ZA MIESIĄC ZMIENIĄ SIĘ NAZWY PONAD 20 MIEJSCOWOŚCI. CZY TO OZNACZA WYMIANĘ DOKUMENTÓW

Portal Życie pisał również o… BRAKUJE PIENIĘDZY NA TRZYNASTKI, 500+ TEŻ NIEPEWNE. ŚWIADCZENIA SOCJALNE POD ZNAKIEM ZAPYTANIA