Zgodnie z ustawą podjęta przez rząd, w 2020 roku składka ZUS dla małych firm zostanie zmniejszona. Jest jeden warunek, aby ją dostać, musisz się pospieszyć. Rząd daje nam na złożenie wniosku do ZUS jedynie miesiąc.

Aktualnie, składka ZUS wynosi 1317 zł miesięcznie, zgodnie z ustawą przedsiębiorstwa, które wykazują się niskim dochodem, maja płacić niższe stawki. W przypadku małych firm, składki zostaną pomniejszone średnio o 500 zł, co w skali roku przyniesie firmie 6 tysięcy dodatkowego dochodu.

Osoby prywatne, pracujące na własny rachunek podlegają uldze, wtedy, gdy ich dochód miesięczny nie przekracza 6 tysięcy złotych, w przypadku firm, próg wynosi 10 tys. zł.

Z ulgi będzie można korzystać przez trzy lata. Po upływie tego okresu wysokość składki wzrośnie. Co ważne, nowym firmom nie będzie się to opłacało. Dlaczego? Nowopowstałym firmą przysługują także inne ulgi m.in. ulga, która pozwala przez pół roku w ogóle nie płacić składek ZUS, a później opłacać je od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Przypomnij sobie o… KRÓLOWA ELŻBIETA I KSIĄŻĘ FILIP ŚWIĘTUJĄ 72. ROCZNICĘ ŚLUBU. NIE KAŻDY JEDNAK WIE, JAKIE PRZESZKODY POKONAŁ ICH ZWIĄZEK

Jak informował portal Życie: CORAZ BLIŻEJ PODWYŻEK CEN ENERGII. CZY URZĘDNICY URATUJĄ KIESZENIE POLAKÓW I ZATRZYMAJĄ WZROST OPŁAT

Portal Życie pisał również o… POLICJA OSTRZEGA PRZED OSZUSTWAMI W WYNIKU KTÓRYCH MOŻNA STRACIĆ WSZYSTKIE OSZCZĘDNOŚCI. NABRAŁO SIĘ JUŻ SPORO POLAKÓW