Zakres świadczenia ryczałtu energetycznego ZUS może wynosić 255,17 zł miesięcznie dla niektórych Polaków. Choć lista beneficjentów jest ograniczona, zaskakującym jest to, że te środki można przekazywać w spadku.

Ryczałt energetyczny, wypłacany przez ZUS, to dodatkowe świadczenie mające na celu wsparcie w opłacaniu rachunków za prąd. Jego wartość wynosi 255,17 zł, jednak podlega on waloryzacji, przeprowadzanej 1 marca każdego roku. Wypłata tego świadczenia odbywa się wraz z emeryturą i jest dostępna tylko dla określonych osób, które muszą złożyć odpowiedni wniosek, aby go otrzymać.

Ryczałt energetyczny jest przewidziany dla określonych grup osób, jak wyjaśnia ZUS. Obejmuje on kombatantów, żołnierzy przymusowo zatrudnianych w określonych branżach, wdowy i wdowców emerytów oraz rencistów, a także inne osoby uprawnione. W szczególności, jest on dostępny dla wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, którzy pobierają emerytury lub renty.

Aby ubiegać się o ryczałt energetyczny od ZUS, istnieje kilka niezbędnych dokumentów do dostarczenia. To zawiera:

• Wniosek ZUS-ERK, który należy złożyć w celu ubiegania się o ryczałt energetyczny.
• Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które potwierdza okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w zastępczej służbie wojskowej dla żołnierzy przymusowo zatrudnionych.
• Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów lub osób represjonowanych, lub potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.
• Zaświadczenie właściwego organu wojskowego, w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Warto zaznaczyć, że ryczałt energetyczny, podobnie jak 500 plus, nie podlega opodatkowaniu.


To też może cię zainteresować:
Danuta Martyniuk zdradziła plany na najbliższą przyszłość. Czeka ją zagraniczna podróż. To nie wszystko

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: W „Faktach” TVN ostro rozprawiono się z Telewizją Polską. Prowadząca program Anita Werner nie zostawiła na stacji suchej nitki. Widzowie otwarli usta

O tym się mówi: Kto może pojawić się na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Iza Krzan postanowiła zabrać głos w sprawie