Współczesny świat zawsze był pełen wyzwań, ale ostatnie lata przyniosły jeszcze więcej problemów. Niewłaściwe postępowanie, choroby, terroryzm, nienawiść i przemoc są coraz bardziej powszechne, a wielu z nas może czuć się bezradnych i zagubionych. W takich chwilach warto pomodlić się o ochronę przed wszelkim złem, prosić o siłę i wytrwałość w walce z nim oraz o Boże błogosławieństwo dla nas i naszych bliskich.

Oto modlitwa przeciwko wszelkiemu złu, którą można odmawiać samodzielnie lub razem z innymi:

Boże nasz, Ty jesteś źródłem miłości i dobroci. Prosimy Cię, abyś otaczał nas swoją opieką i ochroną przed wszelkim złem, które może nas spotkać w naszym życiu. Daj nam siłę i wytrwałość w walce z nienawiścią, przemocą i chorobami, które nękają nas i naszych bliskich.

Prosimy Cię, abyś nas wspierał w walce z trudnościami i przeciwnościami losu. Niech Twoja łaska pomaga nam przezwyciężać kłopoty i trudności, które napotykamy na naszej drodze, a Twoje światło kieruje nas na drodze życia.

Prosimy Cię, abyś ochronił nas przed ludzką nienawiścią, napaścią wrogów i wszelkimi zagrożeniami, które mogą nas spotkać. Niech Twoja miłość i dobroć chronią nas przed wszelkim złem i nie pozwól, abyśmy upadli w grzechu lub zdradzili nasze wartości.

Prosimy Cię również, abyś nas prowadził na drodze dobra i uczynił nas Twoimi dobrymi sługami. Niech Twoje błogosławieństwo zawsze towarzyszy nam w naszych codziennych działaniach i niech nasza praca przyczynia się do budowania pokoju, miłości i jedności.

Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją łaskę i miłosierdzie. Prosimy Cię, niech Twoje światło prowadzi nas na drodze życia i niech Twoja miłość zawsze towarzyszy nam w każdym momencie. Amen.

Nie traćmy nadziei i ufajmy, że modlitwa przeciwko wszelkiemu złu pomoże nam znaleźć siłę do walki z trudnościami i ochroni nas przed zagrożeniami. Bądźmy otwarci na Boże błogosławieństwo i łaskę, które mogą pomóc nam w trudnych chwilach.

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Z życia wzięte. Moja mama zaczęła się zachowywać dziwnie po stracie taty. Teraz jest jak dziecko

O tym się mówi: Wierni z jednej z polskich parafii nie kryją oburzenia. Duchowny odmówił pogrzebu, proponując w zamian "błyskawiczny pochówek"