Jak podaje portal "O2", aby móc przystąpić do ślubu kościelnego nie wystarczy chęć wyrażana przez narzeczonych. Niezbędne jest spełnienie warunków przewidzianych przez Kościół. Okazuje się, że istnieje szereg sytuacji, w których kapłan może odmówić narzeczonym ślubu. W prawie kanonicznym wyróżniono 12 tego rodzaju przeszkód.

Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego

W prawie kanonicznym wyróżniono 12 przeszkód, które uniemożliwiają udzielenie narzeczonym ślubu kościelnego. Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę, jest wiek zakochanych. Aby móc wziąć ślub, mężczyzna nie może mieć mniej niż 16, a kobieta mniej niż 14 lat.

Zabronione jest zawieranie związku małżeńskiego przez osoby spokrewnione w linii prostej. Jeśli do sakramentu chcą przystąpić osoby spokrewnione w linii bocznej trzeciego i czwartego stopnia, muszą się one ubiegać o udzielenie specjalnej dyspensy.

Duchowni wymagają od kandydatów do sakramentu małżeństwa, przyjęcia trzech sakramentów: chrztu, komunii świętej i bierzmowania. W przypadku osób, które zostały ochrzczone w innym obrządku chrześcijańskim, a ich partner jest katolikiem, można wziąć ślub, choć konieczna jest obecność "szafarza tego obrządku".

Ślub/YouTube @Alterteam
Ślub/YouTube @Alterteam
Ślub/YouTube @Alterteam

Decyzja należy do duchownego

Duchowny może odmówić udzielenia sakramentu małżeństwa, jeśli jedno z narzeczonych odmówi wzięcia udziału w obowiązkowych naukach przedmałżeńskich. Odmowa może nastąpić również wtedy, gdy kapłan w czasie spotkań przedślubnych uzna, że jedna z osób ma wątpliwości co do wstąpienia w związek małżeński lub jest do niego przymuszana.

Powodem braku zgody na udzielenie sakramentu małżeństwa jest również "niemoc płciowa" występująca u któregokolwiek z potencjalnych małżonków. Ślubu kościelnego nie mogą wziąć osoby, które mają za sobą ważny sakrament małżeństwa, a także osoby ze święcaniami "diakonatu, prezbiteriatu i episkopatu".

Ślub/YouTube @Moni scha
Ślub/YouTube @Moni scha
Ślub/YouTube @Moni scha

Co sądzicie o wskazanych prawem kanonicznym przeszkodach do zawarcia małżeństwa?

To też może cię zainteresować: Biskup jednej z diecezji zabrał głos w sprawie ślubów i pogrzebów. Jego słowa wywołały wśród wiernych prawdziwą burzę

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach:Monika Richardson nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Zbigniewa Zamachowskiego. Czy to zapowiedź poprawy relacji między byłymi partnerami

O tym się mówi: Marcin Prokop wbił szpilę swojemu byłemu szefowi. Uderzył w najczulszy punkt Edwarda Miszczaka