Istnieją w innym wymiarze, poza fizycznym, w którym istnieją ludzie. Aniołowie są narzędziami Stwórcy i mogą działać jako posłańcy między ludźmi, a Bogiem.

Dokładna liczba aniołów nie jest znana, jednak według szacunków teologów są „setki milionów”.

Anioły mają imiona, chociaż my ich nie znamy. Mają osobowości i specjalizacje. Mogą komunikować się ze sobą i z ludźmi na różne sposoby. Mogą myśleć niezależnie i mieć swobodę wyboru między dobrem a złem. Istnieje kilka kategorii aniołów o różnych mocach i autorytecie, a wśród nich archaniołowie, serafini, cherubinowie i inni.

Anioły otaczają nas przez całe życie i zawsze są gotowe do pomocy, gdy o nią prosimy. Czasami może się wydawać, że gdy ich wołamy, oni nie słuchają. W rzeczywistości anioły zawsze słyszą, ale mogą nam pomóc tylko wtedy, gdy damy im na to pozwolenie.

Interweniują tylko w przypadku bezpośredniej krzywdy fizycznej lub skrajnej konieczności, we wszystkich innych przypadkach - tylko wtedy, gdy o to poprosimy. Z tego powodu konieczne jest nie tylko poinformowanie aniołów o naszych problemach, nadziejach i pragnieniach, ale także upewnienie się, że szczególnie zwracamy się do nich o pomoc, przewodnictwo lub interwencję.

Jednak mają też ograniczenia. Jeśli wydaje się, że aniołowie nie słyszą naszych modlitw, może się zdarzyć, że poprosimy o coś, na co nie mają wpływu.

Oto 6 rzeczy, których anioły nie mogą zrobić.

1. Aniołowie nie mogą zmienić uniwersalnych praw.

Na przykład anioły nie mogą zmienić prawa karmy. W niektórych tradycjach to prawo nazywa się prawem przyczyny i skutku. To jest prawo plusów i minusów. To jest równowaga dla duszy. Jeśli dana osoba nie ma prawa do otrzymania pewnego uzdrowienia lub daru, ponieważ nie zgromadziła wystarczająco dużo pozytywnej karmy w swoim „banku karmicznym”, aniołowie nie mogą odrzucić prawa karmy i dać mu uzdrowienia.

Osoba musi mieć karmiczne prawo do otrzymania uzdrowienia. To, co aniołowie mogą zrobić, aby pomóc człowiekowi, to wysłać formy miłosierdzia i współczucia osobie i tym, którzy z nią współdziałają. Pomoże to osobie szybciej „spłacić” swój karmiczny dług przy mniejszym oporze.

Aniołowie mogą również zapewnić osobie możliwości, które pozwolą mu wykonywać akty służby, które wygenerują pozytywną karmę, która zostanie zdeponowana w ich „banku karmicznym”. Chociaż aniołowie nie mogą nam pomóc zmienić uniwersalnych praw, mogą pomóc nam radzić sobie z uniwersalnymi prawami w sposób, który jest najkorzystniejszy dla nas i naszej sytuacji.

2. Aniołowie nie mogą zmienić boskiego planu.

Bóg ma plan dla każdego z nas, a wszystkie te plany są boskie i doskonale wplecione w boski plan dla całego wszechświata. Z naszymi ograniczonymi ludzkimi możliwościami nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich subtelności Bożego planu. Chociaż aniołowie znają i rozumieją wielki cel Boga, nie mogą go zmienić.

Jeśli poprosimy o coś konkretnego, co wymagałoby zmiany w boskim planie, aniołowie nie mogą spełnić tej prośby.

Na przykład, jeśli prośba dotyczyła pomocy osobie w przeprowadzce do Indii, ale boski plan wymaga, aby spędziła życie w Stanach Zjednoczonych, aniołowie nie mogą tego zmienić. To, co mogą zrobić, to pomóc zrealizować cel swojego życia i zrozumieć znaczenie tej roli w boskim planie.

Mogą też istnieć inne sposoby, w jakie aniołowie mogą pomóc w spełnieniu prośby, ale w inny sposób, który nie zmienia boskiego planu. Być może otrzymujemy odpowiedź na modlitwę, ale nie taką, jakiej oczekiwaliśmy, więc jej nie rozpoznamy.

3. Aniołowie nie mogą zmienić boskiego czasu.

Czasami odpowiedź na prośbę o pomoc brzmi tak: „Tak, ale nie teraz”. Wraz z boskim planem wszystko musi się dziać zgodnie z boskim czasem. Zdarzenia, które muszą się wydarzyć, aby wszystko ułożyło się prawidłowo, aby spełnić żądanie, czasami wymaga czasu, ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni.

Jak domek z kart – jeśli przesuniemy kartę w niewłaściwym momencie, cały domek się zawali.

Aniołowie przeanalizują prośbę i spełnią ją, gdy tylko pozwoli na to boski czas. W międzyczasie aniołowie pomogą nam, dając impuls, informacje i możliwości, aby pomóc nam być gotowym, gdy nadejdzie boski czas. W ten sposób możemy w pełni wykorzystać okazję i jak najszybciej zrealizować odpowiedź na naszą modlitwę, gdy tylko nadejdzie odpowiedni moment.

Czasami musimy być cierpliwi i ufać, że aniołowie wiedzą, co robią.

4. Aniołowie nie karzą.

Kara jest ludzką konstrukcją. Aniołowie nie osądzają nas za nic, co kiedykolwiek powiedzieliśmy, pomyśleliśmy, poczuliśmy lub zrobiliśmy. Jako aspekty Boga, aniołowie kochają nas i wspierają nas bezwarunkowo. Nie mają osądu, więc nie ma co karać. Aniołowie mogą prowadzić nas w naszej wolnej woli, aby dokonywać wyborów dla naszego większego dobra, jeśli zdecydujemy się nie podążać za tym przywództwem, nie będą nas za to osądzać.

Z punktu widzenia aniołów podążanie za ich wskazówkami jest najkrótszą drogą, ale jeśli nie odważymy się nią podążać, będzie to po prostu inny wybór. Ostatecznie wszystkie drogi zaprowadzą nas z powrotem w to samo miejsce, aby spełnił się boski plan.

Jeśli poprosimy anioły, aby pomogły nam zemścić się lub ukarać innego, nie zrobią tego. Nie osądzają nas ani nie oceniają naszych przeciwników.

5. Aniołowie nie pomagają nam uniknąć bolesnych lekcji.

Aniołowie nie mogą posuwać nas naprzód w życiu, abyśmy przegapili bolesną lekcję życia. Pewne lekcje są częścią planu dla naszej duszy i należy się ich nauczyć. Nie da się tego uniknąć, bez względu na to, jak bardzo się staramy. Aniołowie mogą pomóc nam jak najszybciej nauczyć się lekcji, abyśmy mogli iść naprzód.

Pomagają nam spojrzeć na sytuację z innej perspektywy; pomagają nam zrozumieć, że jest lekcja do nauczenia się i dlaczego; pomagają, by przestać opierać się uczeniu i nauczają nas empatii i współczucia dla siebie i innych.

Anioły mogą pomóc nam zarządzać naszymi emocjami, smucić się i odpuścić, aby zminimalizować ból, ale trzeba wyciągnąć lekcję. Anioły nie chcą byśmy cierpieli, ale czasami jest to część tego, czego należy się nauczyć w życiu.

6. Aniołowie nie mogą wejść w konflikt bez pozwolenia.

Aniołowie nie mogą ingerować w naszą wolną wolę ani w wolę innych. Nie możemy prosić aniołów o interwencję w cudze życie lub zmianę planu cudzej duszy. Nie mogą tego zrobić bez zgody konkretnej osoby. Na przykład, jeśli szukamy pomocy w uzdrowieniu związku, aniołowie mogą nam pomóc, ale druga strona w związku musi na pewnym poziomie również udzielić aniołom pozwolenia na ingerencję w ich plan duszy.

To, co anioły mogą zrobić w takim scenariuszu, to dać znak w zakresie, w jakim druga osoba w związku również udzieliła aniołom pozwolenia na pomoc na pewnym poziomie. Anioły mogą pomóc nam się rozwijać i zmieniać, abyśmy mogli mieć pozytywny wpływ na naszego partnera w miarę rozwoju.

Ten wpływ z kolei może pomóc im zmienić sposób, w jaki reagują na nas, spełniając naszą prośbę o uzdrowienie relacji.

O tym się mówi: Agnieszka Fitkau-Perepeczko młodnieje w oczach. Celebrytka skończyła w tym roku 79 lat. Jaka jest jej tajemnica

Zerknij: Agnieszka Woźniak-Starak zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie. Opowiedziała, co działo się z nią po odejściu męża