Pożegnanie z przyjacielem to zawsze bolesna sprawa; a smutek nie jest ukojony, gdy taki przyjaciel jest pochowany byle jak. Gdy zwierzę umiera, właściciele chcą mu zapewnić godne miejsce ostatniego spoczynku; wchodzą tu krematoria i cmentarze dla zwierząt. Zdecydowanie jest zainteresowanie usługami, o czym świadczy zakres usług, jakie oferują domy pogrzebowe dla zwierząt.

Nie można pochować kochanego Pimpusia pod śliwą we własnym ogrodzie?

Obyczaje niczym nie różnią się od pogrzebów ludzkich: częścią tego jest ceremonia żałobna. Krematoria oferują drewniane trumny, urny na prochy zwierząt, biżuterię z prochami i nagrobki zwierząt, często z uroczystościami żałobnymi.

Śmierć zwierzęcia jest równie bolesna jak śmierć bliskiej osoby. Nawet czworonożny przyjaciel zasługuje na godne odejście. Zakopywanie martwego zwierzęcia właśnie w ogrodzie podlega surowym karom, gdyż ciężko jest nam dostosować się do zasad, których takim pochówkiem często nie sposób nie naruszyć.

W Polsce zatem jest surowo zabroniony pochówek zwierząt domowych we własnych ogródkach, czy na prywatnych posesjach - Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany - jak stanowi art. 162 §1 Kodeksu wykroczeń.

Dotyczy on też według pracownikó Inspekcji Weterynaryjnej prywatnych terenów przydomowych lub ogrodów, a na dodatek, może zajść sytuacja, w której będziemy zmuszeni wpuścić na swój teren osoby powołane do inspekcji, czy aby nie pochowaliśmy pupila gdzieś pod wiśnią, czy orzechem.

Gdy nie wyrazimy zgody na wejście na naszą posesję w poszukiwaniu grobu pupila, art.19 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306) mówi, że inspektorzy mogą wtargnąć na nasz teren przy asyście policji - W związku z powyższym posiadają uprawnienia do kontroli zagospodarowania martwych zwierząt domowych zgodnie z prawem, również na terenie prywatnych nieruchomości po uzyskaniu zgody właściciela takiej nieruchomości. W przypadku odmowy przeprowadzenie kontroli jest możliwe w asyście Policji.

Ciało naszego ukochanego czworonoga powinno być według polskiego prawa poddane ciśnieniowej sterylizacji, a na dalszym etapie skremowane. Cena kremacji w krematoriach dla zwierząt uzależniona jest od gabarytów ciała i może kosztować od 500 złotych do nawet 1500 złotych przy kremacji zbiorowej.

Co o tym sądzicie?

O tym się mówi: Ile kosztuje posiłek u Kuby Wojewódzkiego? Ceny w jego restauracji mocno zaskakują

Zerknij: Nie cichną echa wypowiedzi Władysława Frasyniuka. Głos w sprawie zabrał Tomasz Lis. Jego słowa zaskakują