Cała Polska od soboty 10 października znajduje się w strefie żółtej. Z tego tytułu Ministerstwo Edukacji postanowiło wystosować ważny komunikat dotyczący funkcjonowania szkół. MEN opublikował informacje pomagające placówkom zapewnić bezpieczeństwo personelowi oraz uczniom i rodzicom.

Ministerstwo Edukacji wystosowało ważny komunikat

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji czytamy:

-Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:

 1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
 2. gastronomii,
 3. organizacji pracy burs/internatu,
 4. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

Minister edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski / YouTube: Rzeczpospolita TV
Minister edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski / YouTube: Rzeczpospolita TV

Ponadto Ministerstwo Edukacji oferuje dyrektorom szereg możliwości umożliwiających poprawienie sytuacji sanitarnej placówki. Dlatego też szkoły mogą skorzystać z wielu gotowych rozwiązań takich jak np.:

 1. ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
 2. ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
 3. ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
 4. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia)
 5. wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
  w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
 6. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz) – czytamy na gov.pl.

Jak się okazuje w Polsce większość szkół w dalszym ciągu decyduje się na prowadzenie zajęć w trybie hybrydowym. Tryb zdalny wprowadziło zaledwie 2% placówek.

Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl
Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl
Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl

Jak informował portal "Życie ": NIETYPOWY APEL PAPIEŻA FRANCISZKA. NIKT NIE SPODZIEWAŁ SIĘ TAKICH SŁÓW. GŁOWA KOŚCIOŁA PORUSZYŁA NIEZWYKLE WAŻNY TEMAT DLA WSZYSTKICH LUDZI NA ŚWIECIE