MEN dokonał aktualizacji wytycznych dla szkół. Nowe wytyczne zawierają informacje dotyczące zakrywania nosa i ust przez uczniów. Ponadto dodano jeden, jak twierdzi ministerstwo konieczny zapis.

Ministerstwo Edukacji zaktualizowało wytyczne

- Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa - pisze MEN.

Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl
Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl
Kiedy szkoły zostaną otwarte? Źródło: tvn24.pl

Co ze szkołami ze strefy żółtej oraz czerwonej?

Z nowym zapisie pojawiła się także aktualizacja, która mówi nieco więcej o placówkach znajdujących się w tak zwanych strefach określonych kolorem żółtym oraz czerwonym. Zmiany dotyczą nauczania indywidualnego.

- Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć: w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - informuje MEN.

W poniedziałek zostaną otwarte szkoły dla niektórych uczniów, źródło: Radio Zet
W poniedziałek zostaną otwarte szkoły dla niektórych uczniów, źródło: Radio Zet
W poniedziałek zostaną otwarte szkoły dla niektórych uczniów, źródło: Radio Zet

Przypomnij sobie o… WARSZAWA: PRZED BLOKIEM STAŁO AŻ SIEDEM KARETEK. ŚWIADKOWIE ZDARZENIA ZAPAMIĘTAJĄ TEN DZIEŃ NA DŁUGO. CO TAKIEGO SIĘ TAM STAŁO

Jak informował portal Życie: KIEDY WRESZCIE UDA NAM SIĘ OPANOWAĆ EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA? WICEMINISTER ZDROWIA ZABRAŁ GŁOS W TEJ SPRAWIE