"Niestandardowe politycznie" zachowanie duchownych jest tak samo piętnowane, jak zachowanie lekarzy, czy przedstawicieli sceny politycznej. Niestety polityka od wielu lat prężnie działa wdzierając się w działalność Watykanu. Sprawa księdza Romana Kneblewskiego, który szczerze poddawał w wątpliwość autentyczność pandemii była z góry przesądzona.

Biskup Tyrawa cenzuruje prałata Kneblewskiego za pomocą prawa kanonicznego

Ksiądz prałat zasłynął z tego, że otwarcie negował prawdziwość pandemii, zasadność wprowadzania restrykcji sanitarnych, łącznie z przymusem noszenia maseczek. Wyrażał także swoją negatywną opinię na temat przymusu szczepień.

W dekrecie z 5 czerwca 2019 roku, biskup Tyrawa, odwołując księdza prałata Romana Kneblewskiego z funkcji proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, posłużył się prawem kanonicznym.

Zastosowany w piśmie kan. 184 § 1 mówi, że „urząd kościelny traci się po upływie wyznaczonego czasu, po osiągnięciu określonego prawem wieku, na skutek rezygnacji, przeniesienia, usunięcia a także pozbawienia”. Z kolei kan. 1740: „Gdy posługiwanie jakiegoś proboszcza, na skutek jakiejś przyczyny, nawet bez jego poważnej winy, staje się szkodliwe lub przynajmniej nieskuteczne, może on zostać usunięty z parafii przez biskupa diecezjalnego”.

Dające sporą swobodę interpretacji zapiski posłużyły biskupowi do tego, by wysłać "niepoprawnego politycznie" duchownego na emeryturę mimo, że do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w prawie kanonicznym, brakuje mu siedmiu lat.

Pragnę wyrazić wdzięczność Księdzu Proboszczowi za długoletnią posługę dla Kościoła, najpierw Archidiecezji Gnieźnieńskiej a następnie w Diecezji Bydgoskiej. Oddaję Księdza pod opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości i z serca błogosławię.

Kapłan jednak nie poddał się tak łatwo i nie dał się w milczeniu wysłać na emeryturę. Jego pożegnanie z ukochanymi parafianami ściska gardło...


YouTube/Tuba Cordis

Co sądzicie o decyzji Watykanu?

O tym się mówi: Choruje na nią Lech Wałęsa. Jej symptomy można rozpoznać obserwując paznokcie. To podstępna choroba

Zerknij: Małgorzata Rozenek-Majdan publikuje bardzo ważny apel. Chodzi o zdrowie i życie. Sprawa zakończy się w sądzie