Jasnowidz Jackowski to jeden z najpopularniejszych polskich wizjonerów. Mężczyzna często angazuje się w zadania, w których potrzebna jest pomoc w odnalezieniu zaginionych.
Jasnowidz z Człuchowa słynie także z wizji dotyczących praktycznie wszystkiego tego, co dzieje się na świecie ;). Tym razem postanowił opisać swoje przezycia, które odczuwał wyobrażając sobie egzorcyzmy pewnej młodej kobiety.

Tak wyglądały egzorcyzmy Anneliese Michel

Anneliese Michel to znany przypadek, który określany jest mianem opętania. Mająca wówczas 16 lat dziewczyna, odczuwała niechęć do symboli religijnych.l Rodzice nastolatki byli zaniepokojeni. Z tego powodu postanowili poprosić o pomoc egzorcystę. Niestety kilkanaście sesji mających na celu wypędzenie z niej demona, nie pomogło. Dziewczynma zmarła.
W książce Przemysława Lewickiego jansowidz postanowił przedstawić własną wizję tamtych wydarzeń. Jaka jest?

Krzysztof Jackowski
Krzysztof Jackowski
Krzysztof Jackowski

Pierwsze moje wrażenie było takie: tą sprawą już kiedyś się zajmowałem albo myślałem o niej. Co jeszcze? Miałem wrażenie, że jest to sprawa sprzed lat i ta osoba może nie żyć, kojarzyło mi się to tragicznie.
Mam poczucie, że był przy niej pewien starszy tęgi mężczyzna. Trudno mi powiedzieć, czy był pozytywną, czy negatywną postacią, ale czasem odnosiłem wrażenie, że mógł odgrywać podobną rolę jak policjant, taki charakter mogła mieć jego.
Nie umiem powiedzieć, w jaki sposób ta dziewczyna straciła życie, ale sam sens jest taki: widzę, że jest sama. A dopiero potem widzę tego tęgiego mężczyznę, który w jakiś sposób stara się jej pomóc, kieruje nią.
Ten mężczyzna kojarzy mi się jako opiekun dziewczyny, ale nie w takim sensie, że jej pilnował, lecz bardziej z obawy o siebie. Tak, obawiał się bardziej o siebie niż o nią – ocenia jasnowidz z Człuchowa.

Skąd on to wie?!?!